7. januar 2009

Busreklamer om ateisme og min holdning til dette

Som du måske har set, har man i London samlet penge ind til reklamer for gudløshed og for et bekymringsfrit liv. Som sådan synes jeg det er en god ide, da det kan give anledning til diskussion og eftertanke blandt mennesker, men jeg er ikke helt tilfreds med ordlyden. Kort fortalt, er der flere uhensigtsmæssigheder ved englændernes retorik: "There's probably no God. So stop worrying and enjoy your life", nærmere bestemt følgende:

1. Ordet "probably" giver "Gud" en chance som "Gud"-hypotesen efter min mening slet ikke har fortjent (det svarer i min verden til at skrive: "Nisser findes nok ikke"). "Probably" er efter min mening ikke skarpt nok formuleret, den kan let vendes om til "jamen, disse ateisterne er ikke engang sikre - hvorfor så lytte til dem?" eller noget i den dur. Jeg mener, at vi ud fra et rent rationelt (erkendelsesteoretisk) synspunkt kan forsvare standpunktet, at guder ikke eksisterer - på lige for med at vi kan forsvare standpunktet, at nisser ikke eksisterer (jf. linket ovenfor).

2. Ordet "God" fremhæver en monoteistisk gudeforestilling, frem for "guder" generelt. Dette er en unødig fremhævelse af de pt. dominerende religioner i vesten - hvis man da slipper kristendommen ind under monoteisme på trods af problembarnet "treenigheden". Der er efter min mening ingen grund til at give monoteisterne den ære, sådan at fremhæve deres guddom (oven i købet med stort G), frem for at anfægte alle gudebilleder (nutidige som historiske, dominerende som minoriteter).

3. "Stop worrying" antyder at religiøse render rundt og bekymrer sig, det gør de måske ikke - og måske burde de faktisk bekymre sig endnu mere om det jordiske liv end de rent faktisk gør, hvem ved (moralsk, etisk og værdimæssigt)? Hvis deres fokus eksempelvis er tanken om evig frelse, "Paradis" eller et andet "efterliv" kan man argumentere for, at de intet har at frygte (om det så er berettiget eller ej). Måske burde de hellere fokusere på det eneste liv vi med sikkerhed har - min holdning er i hvertfald at den værdiforskydning er uhensigtsmæssig.

4. "Enjoy your life" antyder, at religiøse ikke nyder livet i forvejen (hvilket man vel ikke kan udelukke) og kan give bagslag i, at troende vil sige, at livet for ateister kun handler om (jordisk) "nydelse" (hedonisme) - hvilket jo bestemt ikke er tilfældet.

Well, det var lige min ydmyge mening om den sag.

Her er til sidst en video hvor Richard Dawkins taler lidt om sagen (som vel også bare kan ses som en uskyldig lille provokation).

The Guardian: All Aboard the Atheist Bus CampaignSe mere på websitet AtheistCampaign.org.
.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template