1. februar 2010

Hjernen: hvordan vi tager beslutninger

The Human Brain: How We Decide

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template