9. august 2009

Overtroiske Thomas Teglgaard om overtro

Det er nu lidt morsomt at læse den kære Thomas Teglgaard udtale sig om overtro (se religion.dk) - ikke hans egen tolkning af kristendommen selvfølgelig, nej da, men alle "de andres" (over)tro...!?


Han går så langt som til (omend flygtigt) at sige, at selv "ateisme" (hvad end han så mener med det ord) kan være "overtro". Hvordan det hænger sammen kommer han ikke yderligere ind på - hans simple intention var vist blot at kaste lidt med mudder mod de rationelt tænkende (hvilket han rent faktisk også understreger kraftigt senere i hans såkaldte "svar", se nedenfor).

Thomas Teglgaard begynder med at definere ordet "overtro" som tro på noget der "ligger uden for det socialt og alment religiøst accepterede område", hvilket må siges at være en søgt og alt for dynamisk definition. En definition som selvfølgelig vælges af en religiøs for at komme uden om det faktum, at religion og gudetro i sig selv er indbegrebet af overtro. Som der meget korrekt står i Den Store Danske Encyklopædi om anvedendelse af ordet i den definition: "Samtidig med at man erkender denne relativistiske bedømmelse af, hvad der er overtro, erkender man dets uanvendelighed som beskrivende og analytisk begreb".

Jeg har kort behandlet emnet "gudetro vs. overtro" før, og vil da gerne gøre det igen. Det væsentligste er at finde frem til en korrekt definition af ordet "overtro" (eng: superstition) - så lad os prøve at finde frem til den laveste fællesnævner.

Den Danske Ordbog (DDO) definerer begrebet "overtro" således:
1: tro på overnaturlige kræfter el. årsagssammenhænge
2: tro som modsiger den etablerede videnskab el. kirkelige lære
3: forestilling som man stædigt fastholder selvom den er fejlagtig


I DDO er definition 1 den mest konkrete og brugbare. Den slår fast, at "overtro" er en tro på, at der er overnaturlige kræfter på spil, altså kræfter som er i stand til at bryde med naturlovene. Første del af definition 2, "tro som modsiger den etablerede videnskab" , er i bund og grund i overensstemmelse med defintion 1 i DDO. Overtro er tro på det overnaturlige - uanset hvilket (helligt) skrift eller tankesystem der står bag.

Den mystiske undtagelse af "kirkelig lære" er for det første ikke i overensstemmelse med definition 1 - og for det andet gør den uheldigvis definition 2 til en "gummi-paragraf", som (af en eller anden årsag) forsøger at gøre begrebet mere dynamisk end det behøver at være. For hvad er "kirkelig lære" egentlig? Det kommer jo an på hvilken kirkelig retning der er tale om - og indenfor kristendommen alene er der tusindvis af disse irrationelle retninger. Lad os få sagen sat lidt i perspektiv.

Slår vi op i vidt anerkendte Mariam-Webster Dictionary (MW) under "superstition" står der:
1a: a belief or practice resulting from ignorance, fear of the unknown, trust in magic or chance, or a false conception of causation
1b: an irrational abject attitude of mind toward the supernatural, nature, or God resulting from superstition
2: a notion maintained despite evidence to the contrary


Definition 1a og 1b er begge i fin overensstemmelse med DDO definition 1. Man finder ikke en undtagelse for "kirkelig lære" i MW - og hvorfor skulle man også det, når nu vi ved at det der er "overnaturligt" er påståede fænomener, som strider mod vores videnskabelige (naturlige) forklaringer på hvordan verden hænger sammen?

Hvad angår definition 3 i DDO og definition 2 i MW er de også begge mod overnaturlige fænomener som også Thomas Teglgaard påstår eksisterer. Thomas Teglgaard er nemlig en mand som tror på at en såkalt "djævel" kan lede folk på vildspor, at bønner til en usynlig guddom har en virkning, at mennesker kan besættes af såkaldte "dæmoner" og at de kan uddrives igen med excorcisme. Jo, den er rent faktisk god nok - han tror vitterlig på dæmonuddrivelser, se fx. berlingske.dk, og at præster (nutidens åndemanere) skal tilkaldes når psykiatriske patienter siger de er "besatte"...

Samtidig er manden uddannet læge (lidt skræmmende, ik'?) - men som det mange gange før er påpeget, så er intellekt ikke et immunforsvar som beskytter os mod simpel overtro. Slet ikke overtro som er blevet printet ind i vores hoveder fra barns ben - også kendt som indoktrinering - hvilket Thomas Teglgaard selvfølgelig benægter (se linket nedenfor) på trods af at hans forældre tilhørte Luthersk Mission og var/er voldsomt (over)troende. Intellekt, logik og rationel tankegang er værktøjer man kan tage i anvendelse - men visse personer undlader (bevidst eller ubevidst), oftest af følelsesmæssige grunde, at anvende dem ifht. hvad der eksisterer i verden omkring os og hvordan verden hænger sammen. Det gælder i særdeleshed når deres samlede verdensbillede ville falde eller beskadiges markant, hvis de anvende disse værktøjer overfor det de forinden har "tillært" sig uden anvendelse af disse vigtige værktøjer.

Men men men, det mest tragikomiske er Thomas Teglgaards afsluttende understregning af, at han i bund og grund kæmper imod rationel tankegang, formentlig i forsvaret for hans irrationelle gudetro og overnaturlige verdensbillede. Han betegner os nemlig afslutningsvis som inficeret med vestlig rationalistisk arrogant dumhed! Hvad kan vi lære af det? Jo, forvent ikke et rationelt svar fra en mand som i den grad afskyr rationel tankegang.

Nedenfor er der flere definitioner som jeg af plads årsager ikke har taget med - alle i fin overensstemmelse med ovenstående forsvar for, at begrebet "overtro" betyder: irrationel tro på overnaturlige fænomener - af enhver art!

answers.com | yourdictionary.com | dictionary.reference.com

P.S. Mere info om Thomas Teglgaard her: rvase.dk (interview med "dæmon-lægen").

0 comments:

Daya Earth Blogger Template