13. februar 2009

Religiøse følelser er ikke hellige 2

Alt for mange mennesker argumenterer i dag med, at man "ikke skal beskytte religion, men de religiøse menneskers følelser". Dette er et udtryk for hykleri og den udbredte vildfarelse, at religiøse følelser skulle være mere delikate, oprigtige og fine, end alle andre menneskets følelser - hvilket selvsagt er en komplet latterlig antagelse. Hvis man vil til at beskytte alle mennesker mod at få deres følelser såret - så ender man i et tanke- og ytringsdiktatur.

Har man under debatten omkring "evolutionslæren og vs. intelligent design", hørt forskere appellere til domstole eller menneskerettighedsorganisationer om at lovgive mod, at deres teorier kritiseres og latterliggøres? Videnskabsmænd og -kvinder har også følelser, de er bare fornuftige nok til ikke at bringe dem ind i debatten som beskyttelse imod kritik. Videnskabelige teorier i sig selv skal nemlig frigøres fra forskernes følelser i så høj grad som muligt, det er alment kendt og påkrævet for at opnå objektivitet.

Der kan eksempelvis snildt være subjektive følelser forbundet med videnskabelige landvindinger, ikke som del af den videnskabelige metode, men som den betagende oplevelse det er, at gøre essentielle opdagelser og nå til dybere erkendelse af naturens og universets sandsynlige sammensætning.

Må man nu heller ikke kritisere kunstnerne og deres kunst? Så kan man jo komme til at træde på kunstnernes følelser og alle dem som i øvrigt godt kan lide et bestemt kunstværk, en tidsperiode, en stilart osv. En så nærtagende holdning er både patetisk og hyklerisk!

Så længe kritik ikke er direkte til fare for andre menneskers liv og levned skal vi ikke begrænse ytringsfriheden, herunder muligheden for kritik af ideer. Støtter man indskrænkning af den slags absolut grundlæggende menneskerettigheder, er man med til at underminere menneskehedens udvikling og frihed - den slags skal man være særdeles varsom med!

Mere i samme genre: "Religiøse følelser er ikke hellige".

0 comments:

Daya Earth Blogger Template