14. februar 2009

Neurovidenskaben om ingenting

Yderst interessant... Tak til Søren Svendsen!

Richard O. Brown: The Neuroscience of Nothing:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template