2. februar 2009

Gudsopfattelser er uværdige for frie mænd

Den store filosof Betrand Russell har sagt følgende så vise ord (min oversættelse):

Hele opfattelsen af Gud er en opfattelse som stammer fra de ældgamle orientalske despotier. Det er en opfattelse som er ganske uværdig for frie mænd.

Når du hører folk i kirken nedværdige sig selv og sige, at de er elendige syndere, og alt det andet, synes det foragteligt og uværdigt for mennesker med selvrespekt. (...)

En god verden har brug for viden, venlighed, og mod; den har ikke brug for en beklagelig længsel efter fortiden eller en lænken af den frie intelligens med ord ytret for længe siden af uvidende mænd.


Original tekst:
The whole conception of God is a conception derived from the ancient Oriental despotisms. It is a conception quite unworthy of free men.

When you hear people in church debasing themselves and saying that they are miserable sinners, and all the rest of it, it seems contemptible and not worthy of self-respecting human beings. (...)

A good world needs knowledge, kindliness, and courage; it does not need a regretful hankering after the past or a fettering of the free intelligence by the words uttered long ago by ignorant men.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template