13. februar 2009

Evolutionsteorien opfattes stadig som kontroversiel

Korte indslag med Richard Dawkins, Paul Taylor og Bob Bloomfield.

Desværre kommer Dawkins til antyde, at evolutionslæren fortæller os "hvorfor alle levende dyr eksisterer", hvis man VIL misforstå ham (eller ikke kender hans intellekt), kan man let angribe ham på dette punkt - evolution fortæller intet om livets oprindelse, der skal man til feltet "abiogenese".

Paul Taylors påstand om at evolutionsteorien er "ekstrem svag" underbygger han med, at kun omkring 50% af britterne anerkender teorien - et argument som faktisk antyder, at befolkningen kan stemme om hvad der er sandt og falsk her i verden - interessant men ufornuftig holdning selvfølgelig.

Bob Bloomfield understreger, at evolutionsteorien kan falsificeres med et enkelt (mod)bevis - men ud af de millioner af observationer vi har gjort os på området, har ikke én tilbagevist teorien.

Paul Taylor går fra springet til en "intelligent designer" og tager så endnu et spring, ikke helt uventet til "biblens guddom" - hans forudfattede religiøse tro skinner med al tydelighed ind på hans fortolkning af alt omkring ham. Et kendt fænoment blandt kreationister og tilhængere af "intelligent design" hypotesen.

Darwin's evolution ideas remain controversial - 13 Feb 09:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template