8. februar 2009

Kulstofdatering virker ikke - afvist

Carbon dating doesn't work - debunked:


.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template