19. januar 2009

Ateistisk Selskab tager skarpt afstand fra at sidestille evolution og kreationisme

For nylig rapporterede DR, at en del af de kristne friskoler i Danmark ikke holder sig til videnskabelige fakta i deres biologiundervisning. Flere af dem har valgt at "supplere" undervisningen i evolution med religiøse skabelsesmyter og inkluderer kreationisme eller "intelligent design" i biologitimerne.

"Hvad enten man kalder det kreationisme eller intelligent design, så er der tale om den samme grundlæggende idé: At livet er for komplekst til, at det kan forklares med rent naturlige processer. Men deres kritik bygger på mere eller mindre bevidste fordrejninger af fakta eller simpel mangel på viden om emnet", udtaler Jesper Vind, formand for Ateistisk Selskab.

"Man kan ikke bruge sin egen manglende forståelse som argument imod en idé. Det kan da godt virke utroligt, at livet i al dets mangfoldighed er produktet af tilfældige mutationer, naturlig selektion og millioner af år, men det betyder ikke, at det er forkert. Der findes masser af forskere, der ved meget mere om disse ting, end jeg gør, og den videnskabelige konsensus er klar: Evolution er et faktum. Kvantefysik kan da også virke utroligt, men det betyder da ikke, at jeg vælger at underkende alle de fysikere, der ved noget om emnet", fortsætter Jesper Vind.


Der har tidligere været lignende sager i Danmark, og sidste år advarede EU deres medlemslande om at undervise i kreationisme som en biologisk holdbar teori. Budskabet var klart: Kreationisme/"intelligent design" er ikke en videnskabelig teori. EU-resolutionen fik opbakning af en række danske forskere, der sendte et åbent brev til Folketinget (kan læses her: http://www.ateist.dk/synspunkter/abent_brev_til_medlemmerne_af_det_danske_folketing_omkring_eu-resolution_1580.html)

"I Danmark er vi heldigvis ret oplyste, og når det kommer til evolution, så er langt størstedelen af befolkningen på videnskabens side. Men vi kan jo se, at der er en bevægelse igang fra visse religiøse grupper, der gerne vil så tvivl om Darwin og evolutionsteorien, og så er vi nødt til at reagere. Lige nu er det ikke så stort et problem i Danmark, men der er jo ingen grund til at vente, til det får bidt sig godt fast - vi må jo også tænke på de elever, der bliver udsat for denne usaglige undervisning", udtaler Jesper Vind.

"Den teori, Darwin beskrev for nu 150 år siden, er lige siden blevet testet, udsat for kritik, dens præmisser er blevet vendt og drejet - og Darwin havde i store træk ret. Der var selvfølgelig mange ting, man ikke vidste på hans tid, men alle nye opdagelser peger entydigt i samme retning, nemlig evolution og afstamning fra en fælles stamfader. Det er ikke kun evolutionsbiologien, der bekræfter dig selv, det er alle mulige forskellige felter - f.eks. genetikken og palæontologien - der konstant kommer med nye opdagelser, der passer præcist ind i det billede, evolution tegner af verden."

De kristne friskoler får ca. 75% af deres udgifter dækket af statsmidler, og dermed er vi alle med til at finansiere undervisningen, der undergraver god videnskabelig praksis og ophøjer myter til biologisk fakta.

"Man kan ikke tillade sig bilde børn hvad som helst ind under dække af, at det er undervisning. Biologitimerne skal bygge på videnskabelige fakta, og her er evolution både vigtig og velunderbygget. Hvis man ønsker at fortælle om forskellige skabelsesmyter, så kan man gøre det i religionstimerne. Så længe skolerne er støttet af offentlige midler, så må vi også kræve, at undervisningen lever op til standarderne, og her kan man altså ikke bare underkende en af de bedst underbyggede videnskabelige teorier", fortsætter Jesper Vind. "Og når alt kommer til alt, så er der en storslået historie, vi kan læse ud af evolutionen: Arternes mangfoldighed, tilpasning og masser af tid - det er da fantastisk. Hvordan kan man have brug for en skabelsesmyte, når virkeligheden er så meget mere fascinerende?", afslutter Jesper Vind.

Kilde: ateist.dk

0 comments:

Daya Earth Blogger Template