10. januar 2009

Big Bang maskine rap

Nu ved vi da hvad alle pengene går til hos CERN :)

Large Hadron Rap:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template