16. januar 2009

Ateistisk Selskab afviser fælles morgenbøn i den danske Folkeskole

I den aktuelle debat om enkelte folkeskolers ret til at bede fælles morgenbøn i form af Fadervor, så må vi på det skarpeste protestere og tage afstand overfor dette forsøg på at både forkynde og missionere en bestemt religion ind i de offentligt ejede og drevne danske folkeskoler. At denne praksis støttes af undervisningsminister Bertel Haarder gør hele sagen endnu mere grotesk, idet han som den øverst ansvarlige burde holde sig til formåls-paragraffen for den danske Folkeskole, der angiver, at den skal være alment dannende og kundskabsformidlende. Højlydte fællesbønner med børnene kan vel aldrig komme ind under disse begreber, medmindre man betragter det at bede til højere magter for ’alment dannende’?!

Man kommer også alvorligt i tvivl om, hvad der egentlig er regeringens linje. Statsministeren har tidligere været ude og sige, at religion fylder for meget i det offentlige rum, og at den ikke hører hjemme der. Anser han ikke den danske Folkeskole for et offentligt rum? Hvis ikke regeringen kan finde sine egne ben i den her sag, så må et folketingsflertal sætte tingene på plads og vedtage, at loven skal følges, og hvis Bertel Haarder så fortsat fremturer og påstår, at loven er overholdt, så må der en tydeliggørelse til. Hans argument om, at sådan har praksis været i mange år gælder ad Wandsbæk til, og Haarder må afklare med sig selv, om han vil være undervisningsminister eller kirkeminister.

Ateistisk Selskab finder, at det er en fin og god tradition med en morgensamling, hvor der udveksles relevante informationer og gennemføres sociale aktiviteter. Derfor kan det ikke nytte noget, at børn skal fritages fra disse aktiviteter, som følge af malplaceret religiøs forkyndelse. Religion og tilhørende religiøse handlinger må være noget man som privatperson kan tilvælge – det bør ikke være noget man positivt skal fravælge i det offentlige rum.

Endelig vil vi opfordre de forældre, der er utilfredse med indlagte bønner i deres børns skole, til at protestere mod at deres børn får trukket denne religiøse praksis ned over hovedet, og argumentet med, at de ’blot kan få deres børn fritaget’ er jo at vende tingene helt på hovedet. Hvis nogle forældre ønsker, at deres børn bruger undervisningstiden til fællesbøn, så er der både katolske og andre kristelige og muslimske friskoler, hvor de kan meldes ind. Det er sådan religionsfrihed virker i praksis.

Ateistisk Selskab er en forening med mere end 1.000 medlemmer, hvis primære formål er at få adskilt stat og kirke herhjemme.

Kilde: ateist.dk

0 comments:

Daya Earth Blogger Template