18. december 2009

Scott og Dennett om intelligent design

Lidt om evolution, kreationisme, intelligent design, videnskab osv.

Inside Intelligent Design: Genie Scott and Daniel Dennett


Cold Spring Harbor Laboratory, 74th Symposium.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template