12. november 2009

Tegn fra Himlen (Penn & Teller)

Herlig vinkel på religion fra et par morsomme herrer...

Signs from Heaven (Penn and Teller):

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template