12. november 2009

Forvist til himlen

Der kommer snart en ny dokumentar om Mormonkirken på The Documentary Channel - det tegner godt :)

Damned To Heaven - On DOC Nov. 20th at 8pm:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template