17. september 2009

Mr. Deity og skeptikeren Michael Shermer

Skeptikeren Michael Shermer forsøger at tale sin sag foran Mr. Deity og hans søn...

Mr. Deity and the Skeptic:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template