6. juni 2009

Undervisning i livssyn frem for kristendom!

Pressemeddelelse fra Ateistisk Selskab af 6/6-2009.

I medierne kan man netop nu høre partierne på Christiansborg diskutere fremtiden for folkeskolefaget kristendomskundskab. Nogle partier ønsker at bevare eller endda styrke faget i dets nuværende form, mens andre foreslår en revision af faget. Ateistisk Selskab støtter op om at ændre fagets navn og indhold, så det bliver tidssvarende.

"Vi har i dag en folkeskole, der på den ene side ikke må pådutte eleverne bestemte politiske eller religiøse ideer, men som samtidig giver en bestemt religion en urimelig position, der bestemt ikke kun kan forsvares som vidensformidling", siger Jesper Vind, formand for Ateistisk Selskab. "Når eleverne helt fra de mindste klasser får fortalt, at Jesus blev født af en jomfru og genopstod fra de døde, og man krydrer det med salmesang og gudtjenester, så er fagets formidlende karakter tvivlsom - også selvom der på papiret står, at kristendomskundskab ikke må være forkyndende. Alene det, at man kan blive fritaget fra undervisningen, viser jo tydeligt, at faget har en anden karakter end f.eks. historie, dansk og samfundsfag."

Læs hele pressemeddelelsen fra Ateistisk Selskab her: ateist.dk

0 comments:

Daya Earth Blogger Template