3. juni 2009

HBO: Soldater i Guds hær (korstoget mod abort)

Interessante optagelser af en ekstremt amerikansk pro-life gruppe (religiøs selvfølgelig)!

HBO: Soldiers in the Army of God


Citat: "However, if God told me to kill, I would kill...."

0 comments:

Daya Earth Blogger Template