30. juni 2009

Biblen om homoseksualitet og moral...

Bible bashers - admit it - you are homophobic bigots:


Der refereres til disse videoer om homoseksualitet blandt dyr:
- Donexodus2: "The Evolution of homosexuality"
- groyn88: "Homosexuality in Animals"

0 comments:

Daya Earth Blogger Template