25. marts 2009

Studier i overtro i Danmark - en årbog

Center for SamtidsReligion (CSR), som er et samarbejde mellem den religionsvidenskabelige og de teologiske afdelinger på Teologisk Fakultet ved Århus Universitet, står bag en ny årbog (eller "e-årbog") om "Religion i Danmark 2009".


Her får man et godt indblik i religionens rolle i dagens Danmark, antallet af trossamfund, tilhørende troende osv. Der er materiale til mange timers interessant læsning - helt gratis - se her:  teo.au.dk/csr/rel-aarbog09.

God fornøjelse!

0 comments:

Daya Earth Blogger Template