10. marts 2009

Lad Gud afgøre det...

Har du accepteret Jesus som din frelser? Mange kristne mener, at det er alt hvad der skal til for at opnå evigt liv i det såkaldte "paradis".

Comedy for Atheists: Let God Sort Them Out

0 comments:

Daya Earth Blogger Template