10. marts 2009

Hvorfor er der ingen RIGTIGE kristne?

Mere om (under- og under)fortolkning og udvaskning af biblens ordlyd...

Why there are no REAL Christians:


Se også denne.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template