17. marts 2009

De 10 Bud - altså de RIGTIGE 10 Bud

De fleste hellige, som tager udgangspunkt i det gamle testamente, mener at kende de åhh så vigtige 10 bud (udvalgt specielt fra de 613 bud i Mosebøgerne), men gør de nu også det? Hvis jeg nu siger, at disse bud er listet nedenfor - er der så visse ting der ikke stemmer overens med din hukommelse?

1. Du må ikke tilbede nogen anden gud.
2. Du må ikke lave dig støbte guder.
3. Du skal holde de usyrede brøds fest.
4. Alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal tilhøre mig.
5. I seks dage må du arbejde, men på den syvende dag skal du hvile;
6. Du skal fejre ugefesten og frugthøstfesten.
7. Du må ikke ofre mit slagtoffers blod sammen med syrnet brød.
8. Påskefestens offerkød må ikke ligge natten over.
9. Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus.
10. Du må ikke koge et kid i dets mors mælk.


Men tjek selv på den bedste danske hjemmeside om bibelen: biblen.info - tænk hvis du kom til at koge et kid i dets mors mælk og derved overtrådte et åhh så vigtigt bud uforsætligt!

Der er også en hjemmeside med bibelens bøger frit tilgængeligt: bibelselskabet.dk, men det er ikke helt så underholdende...

0 comments:

Daya Earth Blogger Template