25. marts 2009

Dåbsprocenten er faldet til 49,6

Nu bliver under halvdelen af Danmarks børn døbt. Meget tyder altså på, at overtroen har mindre greb i danskerne end nogensinde før!

I materiale fra det teologiske fakultet Århus (et hjemsted for studier i overtro), under afsnittet "Folkekirken i tal", lyder det:

"Denne grænse er magisk, fordi folkekirken dermed ikke længere dækker majoriteten af den danske befolkning. En sådan udvikling vil få epokal betydning og udfordre hele folkekirketanken, der hviler på forestillingen om, at flertallet af befolkningen tilhører den evangelisk-lutherske folkekirke. Dermed kan man ikke længere tage for givet, at folkekirken som en selvfølgelig i fremtiden kan opfylde forventningen i Grundloven om, at mere end 50% af befolkningen er medlem af folkekirken."


Det er altså en kritisk sag for Folkekirken (mere rammende omtalt som Statskirken) - og en yderst positiv sag for oplysningen herhjemme.

Tillykke med det, omend der er lang vej igen...

0 comments:

Daya Earth Blogger Template