5. februar 2009

Ravi Zacharias: "Hvem er Gud" prædiken og min kommentar

Denne video er kristen propaganda pakket ind i retorik og uholdbare argumenter - men underholdende er det da hvis man har lyster i den retning.

Ravi Zacharias indleder med en gevaldig misforståelse af moral og etik, og argumenterer for at et manglende moralsk fundament, som en guddom (til dels) ville være det, skulle bevise at en guddom absolut må eksistere (for ham er det de kristne guder, alle tre). Han kan med andre ord ikke adskille sit håb og ønske om et konkret fundament fra virkelighedens fravær af den slags sort-hvide absolutter.

Hans næste argument er, at mennesker har brug for "håb" - jamen, lad os da sige at det er sandt, men vi kan godt håbe uden tro på usynlige entiteter og antikke skrifter (som i øvrigt, specielt hvad GT angår, er udprægede amoralske og frastødende ifht. mit moralske standpunkt). Som ikke-troende kan jeg da godt have håb om X, Y eller Z - men jeg kan også være realistisk omkring dem.

Han fremhæver løbende kendte ateister, irreligiøse filosoffer og videnskabsmænds holdninger forkert og ude af kontekst - og bruger megen tid på at forherlige sig selv og sine egne indvendinger mod disse personer (herunder Harris, Dawkins, Hitchens, Bertrand Russell m.fl.) Det er svært ikke at få en påtrængende opkastfornemmelse i ny og næ.

Hans "æble-træ"-analogi (se videoerne) er et direkte paradoks og beviser på ingen måde at en guddom (eller flere) skulle eksistere. Hvis han vitterlig går ind for, at alt har en årsag, en "skaber" om man vil, så må guderne jo også have den slags oprindelse, super-guder måske? Lad mig slå fast, at videnskaben ikke har endegyldige svar på årsagen til universets oprindelse - vi er heldigvis en del som er ganske tilfredse med åbne spørgsmål og påpasselighed overfor at drage forhastede (og overnaturlige) konklusioner. At der er ting vi (endnu) ikke ved, beviser på ingen måde guders eksistens - den type argumentationsform går under kategorien: "god-of-the-gaps".

Han kommer også kort ind på den enestående præcision i de fysiske konstanter og spørger: "what caused the big bang" - igen, fravær af viden og beviser skal ikke føre til forhastede konklusioner. Vi har ingen god grund til at antage, at noget som helst i universet eksisterer som følge af unaturlige processer - nævn blot et tilfælde af en proces der påviseligt er unaturlig eller overnaturlig?

At verden (og livet) er fantastisk er ikke et bevis for noget som helst - andet end at verden er fantastisk! Den skønhed behøver man ikke plastre til og overdøve med gudetro, -dyrkelse og -tilbedelse - skønheden er alt rigelig i sig selv!

Ravi forsøger at argumenterer videnskabeligt, men religiøsitet og gudetro er ikke videnskabelige hypoteser, uanset hvordan man forsøger at fremlægge det. Den slags folk har svært ved at erkende, at deres tro er irrationel og derved slet ikke bundet til fornuften (som også Kierkegaard har påpeget).

Hans "gartner" argument er indbydelsen til "intelligent design", som han underbygger med noget så afsindigt og uvidenskabeligt, som reference til biblen! Han siger i del 5, at "ateisme har dræbt", hvilket selvfølgelig ikke er sandt, der er ikke dræbt i ateismens navn og jeg tvivler på at der nogensinde vil blive dræbt i ateismens navn! Hvor er den syge mand eller kvinde, som har sagt: "jeg tror ikke på guder, jeg vil sprænge en bus med uskyldige mennesker ihjel", eller "jeg vil starte en krig fordi der ikke findes guder"? Nej, men vi kan sagtens finde eksempler på det modsatte, mennesker der dræber som direkte følge af, at de tror på bestemte guder, hellige tekster og religiøse dogmer.

Ravi fremhæver ovenikøbet selv et af kristendommens største paradokser, nemlig den absurde Treeninghed - og i hans religiøse iver glemmer han hvor komplet irrationelt det er at tro på noget som er 1 og samtidig 2 og 3. Han går videre og siger, at forskellen på mennesker og maskiner er stor, men kun på grund af gud - hvordan det, hvorfor er mennesket ikke forskelligt fra maskiner uden nedarvet overtro?

Hans afsluttende Ronald Reagan citat: "serve the atheist a fine dinner and ask him if he believes in a cook", viser med al tydelighed hans forblændede fokus på intelligent design-hypotesen - noget må have givet os livet. På et tidspunkt anklager han nærmest evolutionsteorien for ikke at give svar på livets oprindelse, hvilket evolutionslæren aldrig har haft til hensigt at forklare. Men Ravi Zacharias VIL have et svar på spørgsmålet om 'eksistens kontra non-eksistens', og vælger hellere et forhastet af slagsen fremfor beskeden tålmodighed og sund fornuft. Sådan er det med religiøs tro, det forblænder mennesker og bedøver deres behov for egentlige svar (så længe tvivlen ikke presser for voldsomt på).

Who Is God - Atheism & Creationism Analysis - Part 1/6:


Who Is God - Atheism & Creationism Analysis - Part 2/6:


Who Is God - Atheism & Creationism Analysis - Part 3/6:


Who Is God - Atheism & Creationism Analysis - Part 4/6:


Who Is God - Atheism & Creationism Analysis - Part 5/6:


Who Is God - Atheism & Creationism Analysis - Part 6/6:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template