31. januar 2009

Nyttige information om livets afslutning

Ateistisk Selskab har udfærdiget en liste over nyttige informationer ifbm. livets afslutning - med specielt fokus på irreligiøs begravelse og lignende.

Læs mere her!

0 comments:

Daya Earth Blogger Template