16. september 2008

Carl Sagan om den udsøgte balance

Carl Sagan (1934-1996) udtalte i "The Burden of Skepticism" (1987) følgende slående sandhed:

"It seems to me what is called for is an exquisite balance between two conflicting needs: the most skeptical scrutiny of all hypotheses that are served up to us and at the same time a great openness to new ideas. If you are only skeptical, then no new ideas make it through to you. You never learn anything new. You become a crotchety old person convinced that nonsense is ruling the world (there is, of course, much data to support you).

On the other hand, if you are open to the point of gullibility and have not an ounce of skeptical sense in you, then you cannot distinguish the useful ideas from the worthless ones."

Jeg har tilladt mig, i al ydmyghed, at oversætte det til dansk:

"Det forekommer mig, at det der er brug for, er en udsøgt balance mellem to konfliktende behov: den højst skeptiske gransken af alle hypoteser som serveres for os, og på samme tid en stor åbenhed overfor nye ideer. Hvis du kun er skeptisk, så kommer ingen nye ideer igennem dig. Du lærer aldrig noget nyt. Du bliver en sær gammel person overbevist om, at dumhed regerer verden (der er selvfølgelig meget data der understøtter en sådan påstand).

På den anden side, hvis du er åben over i det godtroende og ikke besidder et gram skeptisk sans i dig, så kan du ikke adskille de brugbare ideer fra de ubrugelige."

0 comments:

Daya Earth Blogger Template