2. juni 2008

En fornærmelse mod vor intelligens

Religion er, ved sin blotte tilstedeværelse, som al anden overtro i øvrigt, en fornærmelse mod den menneskelige intelligens, en skændsel for ethvert tænkende individ, en hån mod vor medfødte evner til at tvivle og resonere - evner vi indædt burde værne om og stimulere.

Religionsdyrkelse er begrænsning af vores frihed som individer, en undertrykkende og hæmmende faktor som på skammelig vis eliminerer menneskets evner til at tænke klart og frit, ligeledes egenskaber vi til det sidste burde beskytte med vores liv.

Jo, man skal da have frihed til at vælge religionens tremmer og lænker, lige såvel som jeg mener et individ har retten til at afslutte sit eget liv - det er eksistentiel frihed for mig. Men det betyder ikke, at jeg ikke vil forsøge at begrænse forekomsten af begge dele (både religiøsitet og selvmord) blandt mine nære - og andre mennesker i øvrigt. Mit eneste våben er ytringsfriheden, en anden menneskerettighed som er, og forhåbentlig bliver ved med at være, en yderst essentiel og grundlæggende faktor i en moderne verden.

Jeg ønsker mig i al sin enkelthed en verden fri for religiøst sludder og vrøvl, men selvfølgelig med fortsat fokus på den enkeltes ret til at vælge sin egen vej gennem livet. Tanken om en verden hvor mennesker ikke begrænses af tro, overtro, gudsfrygt og forvrængede gudebilleder, men hvor videnskabelige teorier og metoder udgør den altovervejende søgen mod viden om verden, er kær og meget tiltalende for mig.

Hvis det vitterlig gav mening at bede en bøn, hvis det påviseligt havde nogen som helst effekt, ville min bøn være at vi som menneskehed kunne slippe for de komplet unødvendige religiøse dogmer, systemer og ritualer (herunder selvsagt den irrationelle bøn), at enhver kirkelig organisation og menighed ville ophøre med at eksistere, at al gruppering af, og krig imellem, mennesker som følge af stupide religiøse dogmer og tekster ville stoppe, samt at vi mennesker i fællesskab ville gå vejen mod at skabe en harmonisk og retfærdig verden - fri for den nedværdigende slavetankegang og de klagende hellige køer.

MEN lad os nu starte med at få banket religionerne ud af hovederne på folk, der er behov for mange kræfter og midler for at kurere dødelige og livsbegrænsende vira af den karakter. Religionerne begrænser både menneske og fremskridt - gid fanden havde dem alle...

0 comments:

Daya Earth Blogger Template