27. juni 2008

Den geografiske faktor

Religioner er, som de "universelle sandheder" de jo hver især er (yeah right), i høj grad bundet til noget så jordnært som geografi. Jep, det er rigtigt: geografiske forhold determinerer i virkeligheden hvilket "frit valg" af religiøs overbevisning, de fleste individer (ikke) tager . Det pudsige er nemlig, at en langt overvejende procentdel af menneskeheden overtager deres forældres tro - altså den tro de opdrages til at tilskrive den største sandhedsværdi.

Kun ganske få formår at bryde med familiens traditioner - enten fordi de ikke kan tro på noget (agnostikere/ateister/ikke-troende), eller fordi de finder andre trosretninger mere eksotiske og selvrealiserende.

Det er jo næsten som om man kan ane et mønster i det... Måske er religion blot en kulturel ting - en måde man i den region forklarer verden på - uden bindinger til universel sandhed? Måske er der tale om lokal indoktrinering i de forskellige kulturer, således at valg af religion i praksis ikke er en frihed, men en del af opdragelsesmetoden?

Når man bare betragter kortet over verdens religioner indsat ovenfor (fra Wikipedia), så må det slå de fleste, troende som ikke-troende, at det er besynderligt som "gud" (eller "guderne") har klattet med farvelade ud over jordkloden? Når "vedkommende" med sin formodede omnipotens, globalt skulle forkynde, at befolkningerne rundt omkring i verden, skulle tro blindt på ham, følge ham i tykt og tyndt, underkaste sig og fornedre sig i bøn og ritualer - da ser det unægtelig ud til at guden har fejlet? Måske er valget af medie når alt kommer til alt ikke særlig smart?

Disse "universelle sandheder" afsløres tydeligt som de kulturelle misfostre de er, når man betragter disse verdenskort. Religion og tro er ren og skær resultater af diverse kultures infiltrering af det menneskelige sind - fortidens efterladenskaber, tankeløse overleveringer...

Men tro du bare, at du kender den "universelle sandhed" og "gud", lul dig blot ind i din trygge dagdrøm med din kulturs "almægtige" fantasifostre - det samme gør resten af verdens befolkning jo (blot med andre "sandheder" og guder selv sagt).

At det ikke springer enhver i øjnene, er skræmmende...

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template