12. august 2006

Martyr døden

Hvem er disse kolde og djævelske kujoner som kaster sig selv i døden og tager uskyldige med sig? Hvem er disse forblændede og barbariske religiøse som har valgt at blive mordere? Ikke blot tager de uskyldige mennesker med sig i døden, de er oven i købet ligeglade om det er voksne eller børn, rige eller fattige, troende eller ateister etc.! Må deres mødre fortvivle og fortryde den dag deres fortabte børn blev født - vi er i hvertfald nogle der kunne ønske de fik "abort med tilbagevirkende kraft".

Disse primitive menneskers selviske stræben efter at blive ophævet til "matyrer" forhindrer enhver fornuftig tanke at penetrere deres hjerneskal - og man kan have begrundet mistanke om at denne egoisme ikke skyldes andet end liderlighed: ideen om 72 jomfruer kan åbenbart trække i selv den mest hellige kriger(s)!

Den ære de tror de vinder ved deres ugudelige og dyriske handlinger, mister de i dobbelt grad i det de slagter tilfældige forbipasserende. Intet udover sorg, smerte, skam, fortvivlelse og frygt bringer de til verden. Kun andre kujoner vil hædre dem - og hvad ære er der i at være hædret blandt mordere og forbrydere?

Disse hjernevaskede - tja, hjernedøde - terrorister, der forblændede af deres misforståede religionsopfattelse helliger et inhumant og bastialsk middel for et "større" mål, er verdens værste bakterie.... Og noget kunne tyde på at denne bakterie spredes over kloden i høj fart. "Gud" hjælpe os...

0 comments:

Daya Earth Blogger Template