2. februar 2010

Lawrence Krauss: videnskab og religion

Dr. Lawrence Krauss' Science & Religion Lecture | Hampshire College


Hampshire College | Q&A After Lawrence Krauss' Science & Religion Lecture

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template