3. januar 2010

Thunderf00t i dialog med Dawkins

The Richard Dawkins - Thunderf00t discussion Part 1:


The Richard Dawkins - Thunderf00t discussion Part 2:


The Richard Dawkins - Thunderf00t discussion Part 3:


The Richard Dawkins - Thunderf00t discussion Part 4:

0 comments:

Daya Earth Blogger Template