18. oktober 2009

Om såkaldt religiøs tolerance...

Christian Tolerance:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template