2. juni 2009

Sekulær humanisme (5 min.)

En sekulær humanist er en person som:

• Forsøger at leve et etisk og meningsfuldt live uden religiøs tro.
• Mener at videnskab og fornuft leder til mere troværdig viden end tro.
• Støtter sekulariserign og et åbent samfund som garanterer menneskerettigheder for alle.
• Hvis syn på verden er baseret på fornuft, erfaring og udveksling af menneskelige værdier.
• Ikke har set overbevisende beviser for guder, det overnaturlige eller liv efter døden.
• Mener at moralske værdier er tilstrækkeligt begrundede i menneskelig empati og videnskabelig forståelse.
• Mener at vi skal leve dette liv ud fra formodningen, at dette er det eneste liv vi får - og at vi derfor må få det bedste ud af det for os selv, hinanden og vores verden.


Secular Humanism:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template