15. februar 2009

Indiske ekstremister forsøger at begrænse kvinders frihed

Al Jazeera's Matt McClure beretter om ekstremisters forsøg på at undertryke kvinders rettigheder i Indien.

Det er hvad der sker, når man desperat forsøger at forsvare nedarvede fordomme, religiøse dogmer og ukritisk videreføre såkaldte "traditioner". Som jeg før har sagt er "tradition" ikke en undskyldning for at opføre sig som idioter - Nietzsche var nu inde på noget med hans hammer...

Indian extremists want to limit women's freedom - 14 Feb 09:

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template