7. februar 2009

Evolution eller intelligent design? (Flock of Dodos)Flock of Dodos: The Evolution-Intelligent Design Circus (85 min)

En underholdende og humoristisk beretning om den kulturkamp, der længe har raset i USA om biologiundervisningen i skolerne. Fronten står mellem evolutionisterne, der bygger på den engelske videnskabsmand Darwins teori om, at alle former for liv på jorden har udviklet sig fra et fælles stamtræ og kun de væsner, som har kunnet tilpasse sig ændringer i omgivelser og livsvilkår, har overlevet. Modstanderne af evolutionsterorien, fortalerne for intelligent design, mener derimod, at former, farver og indretning af alt i naturen er så smukt, fint og indviklet indrettet, at der må stå en såkaldt intelligens bag. Instruktøren Randy Olson, der selv er evolutionist og videnskabsmand, balancerer hårfint og lader begge parter komme til orde, samt sin mor Muffy Moose, der er en fritænker af guds nåde.

UPDATE (9-2-2009) - desværre er denne video ikke længere tilgængelig.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template