22. december 2008

Beviser for Guds eksistens

En filosofisk undersøgelse af forskellige "beviser" for eksistensen af "gud" med Stefan Molyneux.

Proofs for God:

.

4 comments:

Anonym sagde ...

Hej Jakob.

Er du enig i hans argumentation?

Et eksempel på hans argumentation lyder:
1. Evolution ved naturlig udvælgelse er absolut nødvendig for at der kan være tale om komplekst liv.
2. Gud er ikke produktet af en evolutinær proces
3. Ergo er Gud ikke en kompleks livsform.
4. Det er derfor selvmodsigende at sige at Gud ikke er produktet af en evolutinær proces og så samtidig sige at han er af høj kompleksitet. Det svarer nemlig til at sige at "kompleksitet er lig det modsatte af kompleksitet"

Hans grundantagelse lyder:
"more complex life empirically can only arise from less complex life, in the form of evolution."

Jeg sætter spørgsmålstegn ved den antagelse. Nok kan vi sige at vi ikke har evidens for andre muligheder, men at sige at vi emperisk ved, at der ikke findes andre muligheder, det er vel nok at udlede mere af fakta, end der kan.

Så igen: Er du enig i hans argumentation?

Mvh ChristianF

Anonym sagde ...

Mener du at Stefans argumentation holder?

Stefan tager i et delargument udgangspunkt i en definition af Gud, som værende af en form for energi, der ikke kan spores. Men Stefan accepterer ikke muligheden af en energi, som vi ikke kan spore.

Det er ikke et spørgsmål om at definitionen af Gud er selvmodsigende. Det er et spørgsmål om at Stefan definerer energi, som noget vi kan spore.

Han har ikke belæg for at sige, at al energi kan spores.

Vi aner ikke om den allestedsnærværende guddom skulle kunne eksistere i kraft af en energiform vi ikke kender og som vi ikke har eller nogensinde vil få mulighed for at spore.

Mvh ChristianF

Anonym sagde ...

Gud som immateriel

Stefan definerer i hans argument, det at eksistere, som noget, der er materielt og udelukker altså per definition muligheden af, at der kan eksistere en metafysisk, immateriel guddom.

Dermed har Stefan etableret endnu et falskt dilemma mellem et af nogle teologers udsagn om Gud og så en definition af det pågældende karakteristika, som Stefan afgrænser på et utilstrækkeligt grundlag.

For det første, så er de teologer, der måtte mene at Gud er immateriel jo indlysende ikke af den opfattelse, at det for Gud er umuligt at eksistere og samtidig være immateriel. Så han kan forsøge at kræve at de skal definere ordene ud fra hans aksiomatiske grundlag, men det bliver argumentet ikke særligt overbevisende af, for det teologiske udsagn er konsistent på sine egne præmisser og det bliver først selvmodsigende idet Stefan omdefinerer et af de ord, der indgår i udsagnet.

For det andet, så er der ikke belæg indenfor et videnskabeligt, positivistisk paradigme for at sige at intet immaterielt eksisterer. Der er netop ikke evidens hverken for eller imod, da udsagnet ingen reference har til noget vi kender til.

Egentlig ret smart, hvis man kunne sætte det hele på plads på den måde. Det hele bliver så enkelt:

Et eksempel på en tilsvarende bevisførsel:
1. Alt følger naturens love.
2. Der eksisterer altså ikke overnaturlige fænomener fordi alt per definition er naturligt.
3. At sige at der findes overnaturlige fænomener ville være en selvmodsigelse idet det svarer til at sige at det overnaturlige er lig med det naturlige.

Mvh ChristianF

Jakob H. Heidelberg sagde ...

Hej Christian,

Du må undskylde den lange svartid, men jeg havde lige et skrift som jeg bare ville have færdigt!

Betragt den nærværende video som en kuriositet - principielt set kan jeg kun personligt stå inde for blog posts med etiketten "jhh" (se i venstre side).

Normalt poster jeg alt mellem himmel og jord som berører skepticisme, filosofi, religion, ateisme osv. Desværre får jeg ikke sat kommentarer på alle videoerne - det er ikke optimalt, men jeg ser det som bedre end ingenting i en travl hverdag :)

I bund og grund er alle forsøg på at modbevise eksistensen af noget så løst defineret som "guder" en fejltagelse og en misforståelse af hvad der overhovedet kan (mod)bevises positivt ifht. det værende. Jeg har skrevet lidt om dette i omtalte skrift "Hvorfor stærk ateisme er sund fornuft" (som jeg ved du har læst).

Mvh
Jakob

Daya Earth Blogger Template