31. juli 2008

Religiøst politi på dyrejagt!

Ja, så kom turen til kæledyr, nærmere betegnet hunde og katte. Nu vil saudiernes religiøse politi forbyde disse ugudelige kreationer i offentligheden, og salget deraf, da de efter sigende benyttes af mænd til at "lægge an på kvinder og forstyrre familier".

Det var da på tide at nogen opdagede denne sammenhæng mellem kæledyr, billige scoretricks og forstyrrelse af den offentlige orden! Forbyd hele lortet, afskaf alt levende, alle "guds" kreationer kan potentielt set benyttes til disse ukristelige formål...

Mere info her...

.

Hvor er Jesus?

Ja, hvor er han mon? Det er der heldigvis mange godtroende folk der kan fortælle os, se bare denne artikel! Og selvfølgelig stopper den slags halucinationer og indbildte syner ikke lige foreløbig - her er et nyere eksempel:

Pussy Jesus!


Hvor langt ude er det lige?
.

Muslimer vil have tegning-sag for Højesteret

Iflg. denne artikel fra DR.dk er 7 muslimske foreninger nu klar til at gå til Højsteret med denne latterlige sag om en uskyldig tegning der blev til fem høns. De mener iflg. artiklen, "at avisen uberettiget har fremstillet profeten Muhammed som krigerisk, kvindeundertrykkende og terrorist og dermed har krænket alle muslimer" - det kan jo ikke blive mere grotesk og barnligt...

De ligefrem skriger til himlen, at de ikke er andet end pattebørn som er blevet drillet i vuggestuen - og nu prøver de at få trøst hos en af pædagogerne. De fik ikke deres vilje i byretten, så prøver de Højesteret - og glipper det også (hvilket vi da må håbe), så har de, iflg. formanden for medieudvalget i Islamisk Trossamfund, Bilal Assaad, også til hensigt at spilde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols tid!
Stop tuderiet venner - lidt humor og selvironi ville klæde Jer! F.eks. kom jeg til at tegne mig selv med en bombe i min tophue (se billedet), og selvfølgelig blev jeg lidt ked af det først - men bagefter kunne jeg da godt grine lidt af det selv...

.

30. juli 2008

Dokumentar om koranen

Hermed en rigtig god dokumentar af Antony Thomas om koranens budskaber omkring lighed, straf, fred, andre trosretninger og selvmordsbombere mv. Denne dokumentar viser også hvor ekstremt forskelligt koranen fortolkes og opfattes - præcist som alle andre "hellige" skrifter.

Advarsel: Denne film indeholder voldsomme billeder!

EDIT: Denne video er desværre ikke længere tilgængelig, prøv her:
http://www.youtube.com/results?search_query=%22the+quran%22+ch4&search_type=&aq=f

.

EdwardCurrent uden frygt for døden

EdwardCurrent har en ny video ude - denne gang om døden...

Christians Are Unafraid Of Death:


Ironien længe leve...
.

Religiøse skoler eller ej?

Her er en ganske interessant TV debat omkring etablering af religiøse skoler i UK. Richard Dawkins deltager i panelet som er relativt bredt repræsenteret.

Der tales om det at pådutte børn religion, at der ikke findes katolske/kristne/muslimske børn, om indoktrinering, det at splitte børn og forældre af en religion fra børn og forældre af en anden - dvs. følger som manglende integration hvor man ikke lærer at omgås hinanden, hvor man mister følelsen af samhørighed og interaktion udebliver mv. Der fremføres også argumenter for det fornuftige i at undervise i alle slags religioner så børnene selv kan vælge - eller fravælge! - dertil kommer en lille "morsomhed" omkring indrømmelser ifht. straffen for apostasi...

Debat, del 1/6


Debat, del 2/6Debat, del 3/6
Debat, del 4/6Debat, del 5/6Debat, del 6/6


En debat som bestemt også er relavant ifht. danske forhold.

.

29. juli 2008

Hvorfor religion er sygt

En ex-Jehovas Vidne fortæller om det sygelige ved religion.

Why religion sickens me (9 minutter):


Jeg er meget enig i de betragtninger...

.

Religulous - eksklusivt klip frigivet

Her er et eksklusivt klip, en teaser, fra Bill Mahers kommende film "Religulous".Den 3. oktober 2008 skulle filmen være klar til publikum - mums...

.

28. juli 2008

Albert Einsteins religion

Mange troende hævder, at "selv Einstein troede på gud" og dermed ønsker de at sandsynliggøre, at netop deres gud eksisterer, eller at det så må være fornuftigt nok at tro på deres gud (eller guder).

Albert Einstein (1879-1955) har ganske rigtigt flere gange har henvist til sin tro, men det er vigtigt at holde for øje, at Einsteins "gud" var en universel kraft som slet ikke kan sammenlignes med de personlige guder vi kender fra de herskende religiøse overbevisninger.

I følgende citat lader Einstein en lettere irritation skinne igennem, omkring trykte usandheder vedrørende hans påståede religiøse overbevisning: "en løgn som gentages systematisk".

"It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it."

Det eneste Einstein kunne pege på som "religiøst" i ham selv, var altså en ubegrænset beundring for verdens struktur set med videnskabens briller. Han troede IKKE på en personlig gud - alla kristendommens, islams, jødedommens, hinduismens og lignende guder. Tværtimod fandt han disse gudebilleder naive, barnlige og primitive.

Som blandt andre den tyske filosof Ludwig Feuerbach (1804-1872) og den græske filosof Xenofanes (ca. 580 - 485 fvt.) betegner Einstein menneskehedens guder som resultater af fantasi og han anser guder for at være skabt i menneskets billede, af mennesker.

"During the youthful period of mankind's spiritual evolution, human fantasy created gods in man's own image who, by the operations of their will were supposed to determine, or at any rate influence, the phenomenal world."

Einstein mente ligefrem, at det er naivt at tro på personlige guder:

"The idea of personal God is quite alien to me and seems even naive."

Ordet "Gud" er intet andet en et udtrykt for, og et produkt af, menneskelige svagheder ifølge Einstein. Han tilføjer, at biblen er "en samling af hæderlige, men dog primitive legender som ikke desto mindre er ret barnlige".

"The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honorable but still primitive legends which are nevertheless pretty childish."

Her benytter Einstein betegnelsen "barnlig overtro" om jødernes religion - og alle andre religioner!

"For me, the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions."

Einstein udtalte sig også om etik og moral - og benægter at disse størrelser kan komme fra religion og hellige bøger. Han fremhæver sympati, uddannelse og sociale bånd som en langt bedre basis for etiske handlinger.

"A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death."

Einstein ville rent faktisk gerne af med de personlige guder til fordel for sand etik - en etisk basis uden frygt for straf eller håb for belønning.

"In their struggle for the ethical good, teachers of religion must have the stature to give up the doctrine of a personal God, that is, give up that source of fear and hope which in the past placed such vast power in the hands of priests."

I nedenstående citat fortæller Einstein at han ikke kan begribe "en gud som belønner og straffer sine skabninger eller som har en vilje af den slags vi erfarer i os selv".

"I cannot conceive of a god who rewards and punishes his creatures or has a will of the kind we experience in ourselves. Neither can I nor would I want to conceive of an individual that survives his physical death; let feeble souls, from fear or absurd egotism, cherish such thoughts. I am satisfied with the mystery of the eternity of life and a glimpse of the marvelous structure of the existing world, together with the devoted striving to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the Reason that manifests itself in Nature."

I det næste citat forkaster han igen teologernes ønsketænkning til fordel for universelle lovmæssigheder.

"I do not believe in the God of theology who rewards good and punishes evil. My God created laws that take care of that. His universe is not ruled by wishful thinking, but by immutable laws."

Om vores åndelige verden er Einstein ligeledes vældig jordnær og rationel - konceptet om en sjæl uden en krop er "tom og blottet for mening".

"Since our inner experiences consist of reproductions, and combinations of sensory impressions, the concept of a soul without a body seem to me to be empty and devoid of meaning."

Jeg vil, med baggrund i ovenstående på det kraftigste anbefale, at troende med personlige guder holder sig fra at benytte Albert Einstein som "garant" for deres irrationelle overbevisninger - det er ikke alene usandt og fejt, det er ligefrem blasfemi :)

.

27. juli 2008

Tungetale med John Safran

ReligionIsManMade har her en række interessante links til samtaler mellem John Safran og en præst. Ret fjantet, men rimelig underholdende...

.

26. juli 2008

Nu er Djævelen også blot en myte

Netop som jeg har skrevet om de troendes løbende rationalisering af deres elskede grundlag (Liderlige katolikker i protest mod paven) dukker et nyt eksempel op i Kristeligt Dagblad. Denne gang drejer det sig om danske præster som vil af med Djævelen forstået som en selvstændig, ond magt med egen vilje!

Det er svært at bestemme sig for om denne efterrationalisering og psykologiske intellektualisering er en positiv eller negativ udvikling set fra et ateistisk synspunkt. Men sjovt er det da, som religionerne tilpasser sig samfund og sund fornuft over tid - i bund og grund går det måske i den rigtige retning alligevel, til sidst er der jo slet ikke noget tilbage af disse gamle eventyr, myter og sagn!

Det der i artiklen omtales som et "dogmeangreb" fra teologer, biskopper og præster er måske i virkeligheden tegn på en forlængst forældet religion der sagte imploderer eller langsomt eroderer - fornuftens uundgåelige erosion på de dogmatiske fænomener, der over tid vil eliminere religionens betydning og relevans.

Men det er ikke kun Djævelen der må lukke biksen og pakke sammen. Som der står i nævnte artikel gjorde "tidligere biskop Jan Lindhardt op med Helvedet, teologiprofessor Svend Andersens lagde afstand til dommedag og Jesu fysiske opstandelse, og sognepræst Kaj Mogensen har forkastet ideen om, at alle mennesker enten frelses eller fortabes" - hvad er mon det næste der står for skud? Mon ikke snart det er selveste "Gud"?

Man kan jo, i al naivitet, have lov til fortvivlet at håbe.

.

25. juli 2008

Liderlige katolikker i protest mod paven

Reaktion på artiklen Katolikker bønfalder paven om at tillade kondomer i Kristeligt Dagblad.

Det er nu afsindig morsomt som de (moderate?) troende løbende ønsker at ændre deres indbildte guders vilje og lov - pudsigt nok således at den passer med noget så simpelt og jordnært som deres egen opfattelse af hvordan verden bør se ud!

Man forbavses jo jævnligt over disse naive troende og deres komiske vildfarelser ud i religiøs meningsløshed - men de gør altså deres til at gøre hele cirkusset mere fornøjeligt og underholdende for os andre. På den anden side er hele baduljen en tragisk affære - men sådan er tragedier jo så modsætningsfulde.

Nu vil katolikker altså have lov til at hore løs, uden at skulle bekymre sig om noget så belastende som "helligt afkom" - de fleste af dem har selvfølgelig allerede (mens deres gud var distraheret af andre sysler) brugt kondom på trods af deres kirkes forskrifter, de har sikkert også skriftet og bedt om (og modtaget) tilgivelse med videre - men nu er de åbenbart trætte af at skulle bede om tilgivelse i skriftestolen hver torsdag morgen...

Overordnet set er jeg selvfølgelig enig i at prævention er en nødvendig ting - både pga. overbefolkning og smittefarer - men jeg har jo heller ikke underkastet mig en religiøst system til fordel for min personlige frihed, mit personlige ansvar og min sunde fornuft.

Denne latterlige historie minder mig i øvrigt om sangen "Every Sperm is Sacred" fra Monty Python's film "Meaning of Life":Det er i øvrigt ikke længe siden (april 2008), at katolikker protesterede til paven mod kirkens homofobi og sexmisbrug, jf. denne artikel. Det er ligesom om at de ikke har forstået hvad det er for en syg klub de har meldt sig ind i...

Længe leve liderlighed - under ansvar :)
.

AlJazeera udsendelse om evolution

Riz Khan fra AlJazeera har Richard Dawkins med i sit program. Der tales primært om evolution vs. kreationisme.

Riz Khan - Darwin's legacy - 21 July 08 Part 2:Dinesh D'Souza var med i første del af showet som kan ses nedenfor.

Riz Khan - Darwin's legacy - 21 July 08 Part 1:.

Hvad er dommedag?

Hermed en forklaring på hvad dommedag er for en grusom størrelse iflg. Jack Van Impe - jeg er nu meget mere bekymret for hans sindstilstand...

What is The Rapture?


Hvad sker der for folk som dem?
De kan jo ikke skelne mellem virkelighed og fantasi...

Skræmmende!


Mere info "The Tribulation".
.

Bill Maher med jordbundne argumenter

Bill Maher går her efter religion på sædvanlig skarpsindig vis på Scarborough Country:

Bill Maher lays waste to religion:


Helt nede på jorden (i bedste forstand)!
.

23. juli 2008

Sam Harris om hellige skrifter

I denne video taler Sam Harris om religiøse tekster, hvordan de fortolkes og hvad de mangler for at kunne være bøger fra et omnipotent og benevolent guddommeligt væsen.

Sam Harris: Holy Scriptures lose against Modernity:


.

22. juli 2008

Drager og kritisk tænkning

Hermed en fantastisk introduktion til kritisk tænkning og de mest almindelige logiske fejl folk begår i dagligdagen ifbm. overnaturlige forhold og andet.

Bestemt et grundigt gennemsyn værd for de fleste!!!

Here Be Dragons: An Introduction to Critical Thinking (41:09)


Genialt - skepticisme længe leve!!!

-

Hvem skrev biblen?

Denne videoserie kigger på biblens oprindelse.

Who Wrote the Bible? (1 of 11)


Who Wrote the Bible? (2 of 11)


Who Wrote the Bible? (3 of 11)


Who Wrote the Bible? (4 of 11)


Who Wrote the Bible? (5 of 11)


Who Wrote the Bible? (6 of 11)


Who Wrote the Bible? (7 of 11)


Who Wrote the Bible? (8 of 11)


Who Wrote the Bible? (9 of 11)


Who Wrote the Bible? (10 of 11)


Who Wrote the Bible? (11 of 11)


Sikken en overvurderet antologi...
.

21. juli 2008

Undercover moske i UK

Denne yderst interessante dokumentar er udarbejdet af British Television programmet "Dispatches" og blev sendt første gang d. 15. januar 2007 i UK. Den er resultatet af en undercover journalists 12 måneder lange infiltrering af et yderst religiøst miljø.

Det er et skræmmende indblik den religiøse ekstremisme i UK, tilsyneladende med indflydelse fra religiøse overhoveder i Saudi Arabien (wahabism). Udgangspunktet er Green Lane Mosque i Birmingham, men også andre moskeer er under luppen.

De vises skjulte optagelser fra prædikener hvor der spredes had, budskab om jihad, en nært forestående overtagelse af UK og vesten mv. Ord som "kuffaar" (vantro) bruges i nedladende tone om ateister, kristne, jøder og alle andre ikke-muslimer. Der er også meget stærke ord og holdninger ifht. homoseksuelle, kvinder mv. - et yderst intolerant miljø.

Denne udsendelse viser islam fra sin værste side, men der var dog ikke nok egentligt bevismateriale til at anklager nogle af de medvirkende for noget som helst...

Dispatches - Undercover Mosque (1 of 6):Dispatches - Undercover Mosque (2 of 6):Dispatches - Undercover Mosque (3 of 6):Dispatches - Undercover Mosque (4 of 6):Dispatches - Undercover Mosque (5 of 6):Dispatches - Undercover Mosque (6 of 6):Mere info om "undercover mosque" på WIKI, kilde: ReligionIsManMade.com.

Skræmmende...

.

Religiøse syltede agurker

Grandpa John demonstrerer, vha. noget så obskurt som syltede argurker og elektricitet, hvordan kristne har et langt mere gloværdigt liv end os andre.

Der er tale om yderst subtil religionsundervisning på højt plan, se om du kan følge den lalleglade mand i hans kombinerede prædiken og fysikforsøg:Jeg har sjældent set noget lignende - og dog minde det meget om andre beviser for religioner og deres berettigelse. Sjovt nok ender den kristne agurk med at koge over til sidst i showet...

What an amazing life that glowing religious pickle had, congratz!

.

20. juli 2008

Et fornærmende spørgsmål

Principielt set er spørgsmålet "tror du på gud" en giftig fornærmelse i sig selv såfremt det rettes mod et fornuftigt menneske i al alvor... Nu ved jeg godt, at de fleste folk ikke mener det sådan når de stiller andre dette irrationelle spørgsmål, men derfor kan de jo godt få at vide, at der heldigvis er en hel del mennesker hvis barnetro og ønsketænkning ikke står i vejen for sund fornuft og kritiske evner.

Spørgsmålet er absolut på lige fod med ubehjælpelige spørgsmål som "tror du på spøgelser?", "tror du på julemanden?", "tror du på tandfeen?", "tror du på trolde og alfer?" osv. Man går jo ikke seriøst og spørger folk om den slags latterligheder og derved indirekte anklager dem for at være komplet irrationelle og forblændede...

Et passende svar, hvis man da ikke vil nøjes med lidt overbærende hovedrysten, er derfor: "Jeg lider hverken af vrangforestillinger eller et vanvittigt behov for usynlige surrogat venner - og der håber jeg heller ikke at du gør!"


Hold så op med at stille dumme spørgsmål, tak!

/Jakob H. Heidelberg

.

Shelley: Ateismens nødvendighed

Jeg har skrevet om Shelley's "The Necessity of Atheism" - her har jeg lige oversat teksten (nogenlunde frit):

Hvis han er uendelig god, hvilken grund skulle vi have til at frygte ham?
Hvis han er uendelig vis, hvorfor skulle vi være i tvivl om vores fremtid?
Hvis han ved alt, hvorfor advare ham om dine behov og trætte ham med dine bønner?
Hvis han er overalt, hvorfor så rejse templer til ham?
Hvis han er retfærdig, hvorfor så frygte at han vil straffe de skabninger han har, fyldt med svagheder?
Hvis nåden er alt for dem, hvilken grund ville han have for at godtgøre dem?
Hvis han er almægtig, hvordan fornærme ham, hvordan modstå ham?
Hvis han er rimelig, hvordan kan han være sur på de blinde, til hvem har har skænket friheden til at være urimelige?
Hvis han er fast besluttet, med hvilken ret forsøger vi at få ham til at ændre sine dekreter?
Hvis han er ubegribelig, hvorfor beskæftiger vi os så med ham?
Hvis han har talt, hvorfor er universet så ikke overbevist?
Hvis viden om en Gud er det mest nødvendige, hvorfor er det så ikke det mest indlysende og det klareste?

.

19. juli 2008

Paven over alle satanister

Fra en lille "oplysningskampagne" om satans drenge og piger...

Peter Gilmore, High Priest - Church of Satan


Hyggelig fyr ham Peter...

.

18. juli 2008

Top 10 tegn på at du er kristen

10 - Du afviser hårdnakket eksistensen af tusindvis af guder dyrket af andre religioner, men føler dig oprørt når andre benægter eksistensen af din gud.

9 - Du føler dig fornærmet og "umenneskelig-gjort" når videnskabsmænd siger, at mennesket udviklede sig fra lavere livsformer, men du har ikke noget problem med den bibelske påstand om, at vi er skabt af jord.

8 - Du griner af polyteister, men det er ikke svært for dig at tro på en treenigheds gud.

7 - Du bliver ophidset når du hører om de "grusomheder" der er tilskrevet Allah, men du rykker end ikke på næsen når du hører om hvordan Gud/Jehova slagtede alle babyerne i Ægypten i 2. Mosebog og beordrede udryddelsen af hele etniske grupper i Josuabogen - inklusiv kvinder, børn og træer!

6 - Du griner af at hinduer tror på guddommelige mennesker, og græske påstande om guder der sover med kvinder, men du har ikke svært ved at tro at Helligånden gjorde Maria gravid, at hun fødte en menneske-gud som blev dræbt, levede op igen og til sidst fløj op i himlen.

5 - Du er villig til at bruge dit liv på at lede efter små huller i den af videnskaben anslåede alder på jorden (4,55 milliarder år), men du finder ikke noget galt i at tro på datoer anført af præhistoriske stammefolk som sad i deres telte og gættede på at jorden var et par generationer gammel.

4 - Du tror at samtlige mennesker på denne planet, men undtagelse af dem som deler din tro - dog på nær dem i rivaliserende sekter - vil tilbringe en evighed i et uendeligt helvede af lidelse. Og alligevel betragter du din religion som den mest "tolerante" og "kærlige".

3 - Mens moderne videnskab, historie, geologi, biologi og fysik har fejlet i at overbevise dig om andet, kan en idiot som ruller rundt på gulvet og taler i tunger være al det bevismateriale du behøver for at kunne bevise kristendommen.

2 - Du definerer 0,01% som en "høj succesrate" når det kommer til besvarede bønner. Du betragter det som bevis for at bøn virker. Og du mener, at de resterende 99,99% FEJL simpelthen var guds vilje.

1 - Du ved rent faktisk meget mindre end mange ateister og agnostikere om biblen, kristendom og kirkehistorie - men du kalder dig stadigvæk for kristen.


Oversat af JHH fra nedenstående engelske tekst:
Top Ten Signs that You're a Christian

10 - You vigorously deny the existence of thousands of gods claimed by other religions, but feel outraged when someone denies the existence of your god.

9 - You feel insulted and "dehumanized" when scientists say that people evolved from lesser life forms, but you have no problem with the Biblical claim that we were created from dirt.

8 - You laugh at polytheists, but you have no problem believing in a Trinity god.

7 - Your face turns purple when you hear of the "atrocities" attributed to Allah, but you don't even flinch when hearing about how God/Jehovah slaughtered all the babies of Egypt in "Exodus" and ordered the elimination of entire ethnic groups in "Joshua" -- including women, children, and trees!

6 - You laugh at Hindu beliefs that deify humans, and Greek claims about gods sleeping with women, but you have no problem believing that the Holy Spirit impregnated Mary, who then gave birth to a man-god who got killed, came back to life and then ascended into the sky.

5 - You are willing to spend your life looking for little loop-holes in the scientifically established age of the Earth (4.55 billion years), but you find nothing wrong with believing dates recorded by pre-historic tribesmen sitting in their tents and guessing that the Earth is a couple of generations old.

4 - You believe that the entire population of this planet with the exception of those who share your beliefs -- though excluding those in all rival sects -- will spend Eternity in an infinite Hell of Suffering. And yet you consider your religion the most "tolerant" and "loving".

3 - While modern science, history, geology, biology, and physics have failed to convince you otherwise, some idiot rolling around on the floor speaking in "tongues" may be all the evidence you need to prove Christianity.

2 - You define 0.01% as a "high success rate" when it comes to answered prayers. You consider that to be evidence that prayer works. And you think that the remaining 99.99% FAILURE was simply the will of God.

1 - You actually know a lot less than many Atheists and Agnostics do about the Bible, Christianity, and church history -- but still call yourself a Christian.

.

Penn & Teller: Biblen

I denne udsendelse går P&T i kødet på biblen - hvis du har din biblen kær, så lad være med at se dette klip... Du risikerer at miste hele grundlaget for din irrationelle tro!

Penn & Teller: The Bible is Bullshit


Men måske er du en af de fornuftige kristne, der i forvejen ikke troede på biblen som troværdig kilde, og som ikke tillægger biblens eventyr og fantasi fortællinger betydning - men hvordan Søren er man så kristen egentlig???

Der er så meget jeg ikke forstår...

.

Penn & Teller: Kreationisme

Fantastisk indslag om kreationisme (også kaldet Intelligent Design) mod evolution (gode gamle Darwin du ved).

Udsendelsen er baseret på en del interviews med religiøse, optagelser fra politiske møder, samtaler med forskere, udtalte bekymringer omkring skolernes undervisningsmateriale med videre. Bestemt tiden værd!

Penn & Teller: Bullshit! Creationism (1/3)


Penn & Teller: Bullshit! Creationism (2/3)


Penn & Teller: Bullshit! Creationism (3/3)


Nogle folk kan bare ikke sætte deres tro til side for fornuft... De ødelægger børnenes virkelighedssans fordi de ikke selv kan finde ud af at leve uden usynlige venner og magiske bøger.

Doh!
.

17. juli 2008

Sam Harris med en vittighed og en pointe

En sjov sammenligning af religiøs tro og tro på at Elvis stadig lever... Se selv:

Sam Harris makes a joke and a point


.

Sam Harris om religiøs tro

Denne lektion er utrolig stærk - om alt fra tro på Zeus til stamcelle forskning :)

Sam Harris: lecture on religious faith - Part 01


Sam Harris: lecture on religious faith - Part 02


Sam Harris: lecture on religious faith - Part 03


Sam Harris: lecture on religious faith - Part 04


Sam Harris: lecture on religious faith - Part 05


Sam Harris: lecture on religious faith - Part 06


.

Brev til en kristen nation (interview)

Sam Harris: "Letter to a Christian Nation" interview.

Misforståelser omkring ateisme

Sam Harris taler om ateister, ydmyghed, fantasi, "åndelige" oplevelser, etik, fremmede civilisationer, kristendom, islam, buddhisme, hellige bøger, mirakler mv. Han adresserer yderligere anklagen om at ateisme skulle være bag de største forbrydelser i det 20. århundrede: Adolf Hitler, Pol Pot og Mau.

Sam Harris - Misconceptions About Atheism


.

Sam Harris vs David Wolpe

Her er en ganske interessant debat mellem ateisten Sam Harris og jøden David Wolpe.

Sam Harris vs David Wolpe 01


Sam Harris vs David Wolpe 02


Sam Harris vs David Wolpe 03


Sam Harris vs David Wolpe 04


Sam Harris vs David Wolpe 05


Sam Harris vs David Wolpe 06


Sam Harris vs David Wolpe 07


Sam Harris vs David Wolpe 08


Sam Harris vs David Wolpe 09


Sam Harris vs David Wolpe 10


Sam Harris vs David Wolpe 11


.

An Atheist Manifesto

Sam Harris står bag dette fantastiske TruthDig "manifest" fra 2005 (opdateret i 2006) der angriber irrationel tro:

Klik på billedet for at komme videre...

.

16. juli 2008

Richard Dawkins and Steven Weinberg

Her er en vældig interessant videoserie, en diskussion mellem Richard Dawkins og Steven Weinberg om "alt mellem himmel or jord" :-)

Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (1/8)


Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (2/8)


Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (3/8)


Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (4/8)


Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (6/8)


Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (7/8)


Discussion between Richard Dawkins and Steven Weinberg (8/8)


Guf!!!
.

Verdens unge bliver mere religiøse

Ifølge denne artikel fra Kristeligt Dagblad viser en ny undersøgelse, som den tyske Bertelsmannstiftelse har foretaget, at "85 procent af verdens unge er troende, og at endda næsten 50 procent er meget religiøse". Kun 13 procent afviser helt begrebet religion - søgeligt, men sikkert sandt nok...

Undersøgelsen er foretaget blandt mere end 20.000 repræsentativt udvalgte unge i hele 20 lande, heriblandt Australien, Rusland, USA, Tyskland, Indien og Marokko. Danmark var med ikke med, men danske religionseksperter er åbenbart (iflg. artiklen) enige om at der også er stigende religiøsitet i Danmark. Endnu mere sørgeligt...

Det er dog et par rigtig gode pointer som teolog Søren Østergaard [SØ] kommer med:

1. Mangel på teologisk struktur og konsistens hos nutidens unge

1A. "Derfor vælger de unge ofte en masse historier til i stedet for fra. Kun meget få unge vil sige, at de ikke tror, for de vil gerne holde den mulighed åben. Det betyder til gengæld også, at deres tro ofte mangler teologisk struktur og konsistens".

2. Mediernes religiøse påvirkning

2A. "Tidligere blev børn af ikke-troende forældre næsten med 100 procent sikkerhed heller ikke selv troende. Nu er påvirkningen af religion i det offentlige rum så udbredt, at der finder en religiøs socialisering sted af samfundet, som er langt større end for blot nogle få år siden".

2B. "Den religiøse dimension indgår oftere som naturlig del i mediernes stof i dag end tidligere. Mange popstjerner iscenesætter sig selv som kristne, og adskillige fodboldspillere slår korsets tegn efter en scoring. Når de unge ser det, tænker de, at de i hvert fald ikke vil vælge religionerne fra i deres eget liv".

Derfor er aktiv og oplysende ateisme en nødvendighed!

1. Vi skal fortælle disse unge mennesker (og andre) hvad det er for noget pjat de i virkeligheden går og tror på - og hvor komplet irrationelt det er.

2. Vi skal modsvare mediernes negative påvirkning... via selv samme medier og andre kanaler.

Udvikling?

Som en skarp debattør påpeger står der i artiklen ligeledes: "Han [SØ] tillægger medierne stor indflydelse på den udvikling, der nu finder sted", men ligefrem at kalde det faktum, at unge bliver mere religiøse for 'udvikling' er dog lige at gå over stregen. Ordet 'Udvikling' insinuerer jo progressivitet, fremgang og nyskabelse. Religion og irrationel tro repræsenterer jo præcis det modsatte: regression, tilbagegang, og depravation!

Må fornuften være med os :)
.

Hver fjerde dansker tror på spøgelser

Længe leve irrationalitet og gammel overtro... Gid dog folk ville bruge deres sunde fornuft.

Ifølge en ny undersøgelse tror hele 27% af 1.020 adspurgte danskere, i alderen 18-75 år, på spøgelser! Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Zapera i perioden 4.-7. juli 2008 for metroXpress.

Det er jo slemt nok i sig selv, men så er der lige en biskop som skal pege fingre.

Citat fra artiklen:
At der er sammenhæng mellem spøgelser og religion, bliver dog afvist af biskop i Århus, Kjeld Holm. "Spøgelser og tro har intet med hinanden at gøre. Det er det rene pjat og fantasier. Kristendom er tro, spøgelser er overtro," siger han.

Hmmm,, jeg var ellers af den overbevisning, at Helligånden "er" et spøgelse (engelsk: the Holy Ghost = det hellige spøgelse)... Nå, men hvad ved jeg om de kristnes guder - øh gud? "Pjat og fantasier" - det minder mig dog meget kraftigt om den religion som biskoppen baserer hele sit livsgrundlag på!

Der er ingen forskel på mekanismerne bag "tro" og "overtro" - den eneste grund til at differentiere mellem de to begreber er, at "tro" er legitim overtro, bredt accepteret irrationalitet! I bund og grund er begge baseret på tro på eksistensen af overnaturlige fantasivæsener - det er (selv)bedrag, løgn, pjat, fantasi, uvidenhed og blændværk.

Må fornuften være med os.

.

Adolf Hitlers religion

Der er i religionsdebatten ofte religiøse som langer ud efter ateister og siger, at Adolf Hitler var ateist - og derfor må ateister være amoralske og lignende vrøvl.

Jeg må indrømme, at det ikke lige er Hitlers ideologier jeg har studeret mest gennem tiden, men disse konstante og insisterende "anklager" mod ateister var da en oplagt lejlighed til at komme i gang. Overordnet var min tanke, at den der med udryddelse af alle jøder ikke kunne være helt irreligiøs og derfor var jeg ikke synderligt overrasket da jeg læste at Hitler i sin selvbiografi, "Mein Kampf", skrev følgende:

"I believe today that my conduct is in accordance with the will of the Almighty Creator",
altså:
"Jeg tror i dag at mine handlinger er i overensstemmelse med den Almægtige Skabers vilje".

Hvis det ikke er en klokkeklar religiøs udtalelse så ved jeg ikke hvad det er, men den kom ikke alene. Jeg har hverken tid eller lyst til at gennemgå alt materialet her, men der findes udmærket information om emnet bl.a. her:

About.com
Evilbible.com
Creationtheori.com

Note:
Det skal dog lige afslutningsvis siges, at jeg bestemt ikke mener, at ateister ikke kan være massemordere, vanvittige eneherskere, seriemordere, børnemishandlere, voldtægtsmænd og lignende - det kan ateister lige så vel som alle mulige andre (inkl. de "hellige" religiøse). Ateister er nemlig ikke en speciel gruppe i samfundet, de er spredt over alle mennesketyper og -racer, køn og kulturer, politisk- og seksuelobservans mv. - det eneste de i bund og grund har til fælles er manglen på tro på guder og lignende. Ateistme skal i sig selv ikke afløse hverken etik eller moral - de mekanismer eksisterer og fungerer allerede i de fleste menneskers sind, også komplet uafhængigt af religion!

.

15. juli 2008

Religionsparasitten

I udsendelsen "Religionsparasitten" på DR2 under temaet "Videnskab, der udfordrer" fremlægges religion som en parasit i menneskets hjerne (måske lidt hen af Dawkins "memer").

Lone Franks påstand er, at religion er en kognitiv parasit, som snylter på vores hjerne, samt at religion eksisterer, fordi vores hjerne er bygget, så de religiøse ideer passer perfekt til den. Hun besøger Pascal Boyer som er antropolog og professor ved Washington University i St. Louis.

Hvor meget der egentlig bevises, eller rettere sandsynliggøres, er svært at sige, men døm selv.

Se udsendelsen online her!

.

David Cross om Religion

En ældre og forholdsvis uskyldig lille sag med nogle fine pointer omkring åbenbaringer, Jomfru Maria, voldtægt, dommedagsprofetier, bortforklaringer, helvede, Jesu genkomst, guddommeligt nærvær, arvesynden, korsfæstelse, himlen, vand-til-vin episoden og andet fis i den dur.

David Cross on Religion (10 minutter):.

Dave Allen om Religion

Dave Allen har her et humoristisk indslag omkring religion, nærmere bestemt kristendommen. Han kommer ind på emner som "helligånden", barnetro/indoktrinering, usynlige guder, helvede, arvesynden m.v.

Nyd det her (ca. 6 minuttter):.

Richard Dawkins interviewes af Allan Greg

Richard Dawkins Interviewed By Allan Greg on TVO - Part 1/2


Richard Dawkins Interviewed By Allan Greg on TVO - Part 2/2


Han er dygtig ham Richard - det kunne vi helt sikkert lære noget af...

.

Er religiøse mennesker klogere?

"Are Religious People Smarter?"Med gode citater ind i mellem diverse undersøgelser. Disse undersøgelser minder meget om, og konkluderer i øvrigt det samme som, Helmuth Nyborgs seneste provokerende undersøgelse af 2008, som jeg dog personligt ikke mener skal tilskrives den helt store sandhedsværdi. Omend det ville være helligt vand på min mølle :)


.

Doug Stanhope i aktion

Doug Stanhope er en morsom fyr, sikkert lettere alkoholiseret, men trods denne lille skavank er han en ret sjov fyr med fine pointer.

Would you Believe:


Fuck your God:


Why do Atheists have better moral than a religions person:


On Jews :Fornøjeligt, ik'?

.

Jonathan Miller - Atheism Tapes

Her finder du Jonathan Millers "Atheism Tapes":

Arthur Miller

Richard Dawkins

Denys Turner

Colin McGinn

Steven Weinberg

Daniel Dennett


Fundet på http://www.atheistnation.net/!.

En ateist møder gud

Hr. EdwardCurrent har begået endnu en herlig Youtube video - denne gang som tegneserie så (næsten) alle kan være med :).

I'd like to talk to you about Jesus

Denne er faktisk meget sjov (ca. 8 minutter), Jim Gaffigan: "I'd like to talk to you about Jesus":
Dejligt med lidt god humor i ny og næ, ik'?

.

14. juli 2008

Kender du overhovedet din bibel?

Hvis du vil kende biblen og de vrøvlehistorier den er fyldt med, så er det om at komme i gang på dette fantastisk informative website:

http://www.biblen.info/!

Jeg har indtil flere gange måttet dobbelttjekke i mine egne og online bibler, om forfatteren bag sitet nu også havde ret - og ikke en eneste gang har jeg kunnet fange vedkommende i en usandhed eller fejl. Dertil er sitet ganske morsomt og underholdende bygget op - men tag ikke fejl af den bagvedliggende saglighed.

Går du stadig og er "kultur-kristen", eller "band-wagon-kristen", så finder du en guldgrube af information som burde være fremlagt i kristendomskundskab (bedre betegnelse ville derfor være "kristendomsdårskab" eller "kristendomsdumskab"). Der burde være nok oplysninger til at sætte skub i den lurende tvivl vi alle bærer rundt på inderst inde.

Når du bagefter har mod på mere af samme skuffe, da læs evt. denne online bog om samme emne eller denne temaserie om bibelforfalskning eller denne overbevisende bibelkritik - tag i øvrigt også et kig på denne liste over selvmodsigelser i biblen... Ja, selvmodsigelse på selvmodsigelse, løgn på løgn, bedrageri, svindel, falskneri og humbug - men der er masser af andet snask, nok til flere hyggelige aftener!God fornøjelse!.

Penn & Teller taler med de døde

Penn & Teller har lavet et glimrende program om kold læsning (cold reading) som minder lidt om de 2 meget vellykkede Operation X programmer med Morten Spiegelhauer, sendt over TV2 og sputnik.dk i 2008, om falske åndemanere og clairvoyante. P&T var dog allerede på banen med emnet i 2003, se her:

Bullshit! Talking to the Dead - 1/3


Bullshit! Talking to the Dead - 2/3


Bullshit! Talking to the Dead - 3/3


Utroligt hvad man kan med bedrageri og udnyttelse af Barnums psykologisk effekt - det er psykisk voldtægt!

.

Hvorfor beskæftiger ateister sig med religion?

Jeg bliver ofte stillet dette udmærkede spørgsmål og vil i dette relativt omfangsrige blogindlæg forsøge at gøre rede for min personlige indgangsvinkel til emnet. Jeg kan af gode grunde hverken svare for alle ateister, andre ikke-troende, eller agnostikere for den sags skyld. Ej heller kan jeg få alle vinkler belyst tilstrækkeligt i et hug, men jeg vil i det følgende gøre et hæderligt forsøg alligevel.

Der er flere grunde til, at jeg finder at åben (og gerne offentlig) religionskritik og -dialog, er yderst vigtig i vores "moderne" samfund. Denne kritik, og indbydelse til dialog, retter jeg personligt mod emner som gudsforestillinger, åndetro, hellige skrifter, overtro, mirakeltro, skæbnetro/determinisme, kirkelige institutioner, bøn, ritualer/liturgi, guddommelig etik/moral og lignende emner - kort sagt: religion.

Lad mig starte fra en ende af - i uprioriteret rækkefølge:


Eskapisme
Religion er et oplagt tilflugtssted for mennesker som har problemer med at håndtere, acceptere og forstå verden. De religiøse systemer er yderst velegnede til virkelighedsflugt og opbygning af en fed livsløgn - et fiktivt "parallel univers" uden egentlig sandhedsværdi. Mennesker som følger religiøse systemer, institutioner, normer, postulater, dogmer, ritualer, doktriner, tankegange m.v. betragter verden gennem et bedragerisk 'Majas slør' og deres skeptiske, udforskende og kritiske evner lulles langsomt i søvn - tja, destrueres tilsyneladende over tid.

Mange troende ser op til en surrogat far og/eller mor, en fantasi ven, en himmelsk støttepædagog (eller flere), som de sætter al deres lid til - problemet er bare, at der efter al sandsynlighed er tale om det pure opspind - ren svindel, bedrag og humbug. Folk som egentlig burde søge hjælp (hos psykologer, psykiatere, traumecentre, hospitaler mv.) får i stedet at vide, at det er helt normalt at høre stemmer, føle sig "udvalgt" og se ting som er usynlige for andre etc. Det er det rene depravation - tankevirksomhedens erosion og forfald.

I tilstanden af fuldstændig subjektiv virkelighedsflugt er de troende i stand til at underbygge enhver af deres, eller deres erklærede tros, påstande - uden hensyntagen til hverken logiske eller videnskabelige bevisopstillinger, om disse så direkte eller indirekte modbeviser deres tro/antagelser. Ikke engang selvmodsigelser er en hindring for mange troende. Negligering af objektive videnskabelige metoder, processer og indsigt er så udbredt, at det grænser til vanvid - der er i mange tilfælde ligefrem tale om ignorering og bortforklaring af kolde facts og dokumenterbare egenskaber ved verden... Denne besynderlige flugt er, for de troende, selvfølgelig en udmærket trøst, lige indtil korthuset for alvor falder sammen - eller de går over i den anden grøft og bliver fanatiske eller ekstremistiske.

Og hvorfor skal man så ikke have lov til at flygte fra virkeligheden? Fordi det ikke er nødvendigt at opfinde sin egen virkelighed - den fælles virkelighed er nemlig både smuk, fascinerende og fantastisk i sig selv, helt uden vrangforestillinger og forvrængning af virkelighedsbilledet. Dertil går denne om sig gribende eskapisme i arv via opdragelse og indlæring fra barnsben (også kaldet indoktrinering) - så om ikke andet bør vores efterkommere slippe for at "flygte" fra denne betagende verden.

Det er en af grundene til at nutidens ateisme er så aktiv som den er. Menneskeheden må smide sit slør og se virkeligheden i øjnene.


Værdiforskydning
Religion repræsenterer en yderst uønsket værdiforvridning, værdiforvrængning og værdiforskydning. De fleste religioner opererer nemlig med at flytte fokus til en transcendent virkelighed, et "efterliv", et parallelt univers eller lignende - det være sig i form af reinkarnation, karma loven, paradis, nirvana, helvede, guddommeligt nærvær mv. Efterlivsforestillinger dikterer eksempelvis hvordan den troende skal gebærde sig i det eksisterende liv, det eneste liv vi med sikkerhed kan sige at vi får, og derudover ophøjes værdien af disse formodede efterfølgende liv over det nuværende og reelle liv. Det er en ganske farlig proces at sætte i gang, det underminerer groft sagt vor egentlige eksistens her på jorden og fjerner vores frihed som mennesker - vi slavebindes så at sige til jagten på et godt efterliv (som ingen ved deres fulde fem med sikkerhed kan sige eksisterer). Det er ikke et uvæsentligt hak i vor menneskeværdighed - vi skal kæmpe for dette liv, værdierne her på jorden og styrkelse af vor fælles jordiske fremtid. Ingen barnlige ønsker og fantasier om udødelighed skal ødelægge den ultimative værdi som livet har.

Denne uønskede værdiforvrængning flytter fokus, for områder så som etik, moral, empati, kærlighed og livsværdier, så livet nu og her mister sin væsentlighed og vitale, alt afgørende, betydning. Religion kan hæmme kærlighed, respekt, forståelse og tolerance mellem mennesker og substituerer med guder, Jesus, Helligånden, apostle, profeter, helgener, engle og andre fantasifostre.

Man skal absolut ikke underkende følgevirkningerne af sådanne forskydninger af menneskets værdier, det er en glidebane som kun kan føre ondt med sig. Vi skal derfor være særdeles varsomme overfor alle som prædiker og understøtter den form for underminering og nihilistisk simplificering af vort samfund og vor skønne verden.

Religionerne ophøjer således naiv barnetro over eksempelvis humanisme og i visse tilfælde lovgivning - vi må for alt i verden få stoppet og nedbrudt denne dekadente proces for at bevare vores jordiske værdigrundlag. Således skal hverken ønsket om opnåelsen af 72 jomfruer, ophold i guds have, evig lykke, eller frygt for helvedes ild påvirke hvordan vi lever og interagerer. Vi må befri vores medmennesker fra disse absurde og gennem generationer "nedarvede" vrangforestillinger, så vi samtidig kan blive fri for at blive berørt af religionernes klodsede og farlige dominans på vor klode (set både med nutidige og historiske briller) - vi er en del ateister som gerne vil have værdierne tilbage og ned på jorden hvor de hører hjemme!


Legitimt skjulested
Så længe det er fuldt ud accepteret, at mennesker tyr til blind tro, forklaret af Kierkegaard som et spring på 70.000 favne vand ("Objektiv Uvished"), og derved baserer hele sit liv på udokumenterbare postulater om verden og virkeligheden, da vil religion udgøre et legitimt tilflugtssted for ekstremistiske kræfter. Derved er der lagt en særdeles effektiv grobund for fanatisme (sekter, kultdyrkelse, dommedagsprofetier, hellig krig, terrorister og lignende uhyrligheder). Vi skal af med denne negligering af videnskabelige processer og metoder, denne ulogiske afvisning af objektiv empirisk viden og sansernes realitet, som principielt set gør det socialt accepteret at lyve og fortælle gamle løgnehistorier.

Der findes gode parodier på, eller analogier på, religionerne. Russells tepotte, the Flying Spaghetti Monster (FSM) og the Invisible Pink Unicorn (IPU) er blot nogle eksempler. Alle bør de anskueliggøre for enhver, hvor komplet absurd og meningsløst alt bliver, hvis man bare blankt kan påstå, at dette eller hint er "sandheden", uden på nogen måde at skulle stå til regnskab herfor. Man bør selvsagt blive opkrævet en videnskabelig og troværdig opstilling af sine beviser, som kan sandsynliggøre at ens udtalelser har noget som helst med virkeligheden at gøre. Kan man ikke det, så er vi ude i myter, sagn, eventyr og lignende fortællinger - og sandhedsværdien er bestemt hverken større eller mindre end disse. Personer som udtaler at der findes en almægtig usynlig gud, eller flere, bør således blive afkrævet underbyggende beviser for sin påstand - uden sådanne beviser kan påstanden blankt afvises som det den med største sandsynlighed er: falsk og utroværdig.

Folk som vælger en subjektiv, og derved udokumenterbar, virkelighed, bør samtidig acceptere, at der ses skævt til én - simpelthen i kraft af, at der er tale om et ulogisk valg. Det er på andre områder ganske almindelig adfærd, at mennesker ikke billiger komplet irrationelle valg, men lige for religionerne er der tradition for at sådanne valg accepteres blindt. Denne implicitte accept og legitimering anfægter den aktive ateisme, ligeledes negligerer og modarbejder den aktive ateisme dette omfattende og "uanfægtelige" tabu som religion repræsenterer - (over)tro og grundløse gisninger kan aldrig være attråværdige eller mål i sig selv. Aktiv ateisme er med andre ord en nødvendig rationel modvægt til religionernes tabubelagte, urørlige og "hellige" irrationalitet.

Den ene religion er ikke bedre end den anden ud fra et sådant synspunkt - alle er de irrationelle og meningsløse. Aktiv ateisme forsøger at mane til besindighed og skærpe opmærksomheden omkring den ufortjente legitimitet som religionerne pryder sig med.


Kunstig gruppering af mennesker
Religion repræsenterer ofte en unaturlig og uhensigtsmæssig splittelse af mennesker. Man isolerer sig i hermetisk forseglede samfund og lukker sjældent andre ind - i hvert fald ikke uden der i det mindste er et spinkelt håb for at de kan omvende vedkommende til den "rigtige" tro. Der lægges låg på det lille esoteriske samfund og man er ikke åben overfor hvad verden bringer af budskaber og ny viden - hvis man overhovedet kommunikerer, er det i forbandende gloser over verdens fordærvede tilstand eller lignende negative udbrud. Selvfølgelig er det ikke al religion som tager sig ud på denne måde - men indirekte er al religion med til at skille "dem" fra "os".

Dertil kommer udelukkelse, også kaldet udstødelse, hvor familiemedlemmer og/eller venner ikke længere accepteres og vises bort - på trods af blodets bånd. Der findes masser af eksempler på forældre som har udstødt deres egne børn, ægteskaber som er ødelagt og samfund som splittes på grund af religion. På større skala taler vi krig, korstog, inkvisition, masseødelæggelse, fjendskab osv. - alt sammen med udgangspunkt i "gudgiven" religion og irrationel tro.

En naturlig effekt af en sådan isolering er hindring af samtale og dialog, man lukker af for dialog og konstruktiv kritik. Det er sikkert af frygt for, at ens verden bryder sammen, så derfor klamrer man sig i stedet til sin tro og kæmper indædt for disse groteske oldtidssagn og fallerede myter. Men denne isolation resulterer i kraftfulde og sprængfarlige spændinger, som i den grad understreger vigtigheden af dialog.

Aktiv ateisme forsøger at nedbryde denne type gruppering og isolation ved at opfordre til dialog og åben debat i det offentlige rum - i samtale kan man forhåbentlig få bragt "ligene ud af skabet".


Religionerne er interessante at studere
Dette punkt er meget enkelt og helt "uskyldigt" - religion er simpelthen bare underholdning af verdensklasse. Religion er en oplagt kandidat til et studie man kan gå i krig med af ren og skær fornøjelighed, morskab og interesse. De mange guder og besynderlige væsener som menneskets utrolige fantasi har kunnet skabe og de fantastiske tekster, som kun i ny og næ giver mening og som oftest er enten selvmodsigende, overfortolkede eller det rene nonsens. Det er simpelthen svært, at holde sig fra at kommentere på disse usammenhængende verdensanskuelser og ubehjælpelige verdensbilleder.

Religionerne - og deres guder, ånder, engle, dæmoner mv. - gendriver ligefrem hinanden gensidigt, de kan jo ikke alle sammen have ret! Diverse religioner, nutidige som historiske, er med andre ord principielt set inkompatible. Alle siger de, at de kender "sandheden", hvilket blot skærper min og andre ikke-troendes velbegrundede mistænksomhed… Et godt udgangspunkt er, at folk som siger, at de ved alt og/eller kender "sandheden", dem skal man lige tage med et gran salt eller flere.

De skøre ritualer og den besynderlige liturgi, det absurde i bøn og ofring, pseudoreligioner som FSM og IPU (se ovenfor) - alt sammen er med til at gøre religionerne interessante at pille ved. Dertil kommer vanvittige forudsigelser som intet har på sig, afsindige (bort)forklaringer omkring verdens ophav, det ukritiske valg af kildemateriale, subjektiv arrogance, personlige åbenbaringer, påståede mirakler, ubeviselige "åndelige evner", skæbne tro, negligering af den frie vilje, ubegrundede efterlivsforestillinger osv. Med en lille smule fornuft i bagagen, og blot en brøkdel humoristisk sans, kan man ikke undgå at trække lidt på smilebåndet af disse overnaturlige overbevisninger.

I mange tilfælde kender ateister diverse trosretninger bedre end de troende. Formentlig nok i kraft af ateistens generelle nysgerrighed omkring religion - og forekomsten af så mange moderate troende (som i virkeligheden ikke følger troen efter forskrifterne). Ateister er i stand til at stille kritiske spørgsmål til de hellige skrifter, kirkelige institutioner, ritualer mv. - herunder hvorfor moderate troende ikke holder sig til deres teksters befalinger. Fra det punkt følger bortforklaringer fra de moderate troende, alla "det er ikke det der menes" eller jamen, det skal fortolkes således" mv. Der har jeg trods alt mere respekt for troen hos en fundamentalist - de har i det mindste læst hvad den enkelte tro handler om og følger (desværre) disse befalinger til døden (inkl. andres død). Jeg har selvsagt ikke respekt for disse personers handlinger, men deres tro er i det mindste stærk og vedholdende. Fundamentalister tydeliggør oftest religionernes egentlige budskaber og sande ansigt.

Nogle religiøse trækker ofte "tabu kortet" og hævder de bliver trådt på, stødt og fornærmet - blot ateister giver udtryk for deres manglende tro eller kommenterer på den enkelte tros absurditeter, måske i humor eller kunst, men som det siges populært: "People who don't want their beliefs laughed at shouldn't have such funny beliefs", altså: "Folk som ikke vil have at man griner af deres tro burde ikke have så morsomme trosretninger".

Det er ligeledes oplagt for en ateist at beskæftige sig med religion, når man ser på den moderne religionskritik og spændingen mellem videnskab og tro, religionernes (og anden overtros) fremmarch i Danmark som i udlandet, samt spændet mellem fornuft og overgivelse til blind tro. Dertil kommer den yderst interessante internationale fremgang for aktiv ateisme, under den ironiske betegnelse "militant" ateisme, repræsenteret af bl.a. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett og Christopher Hitchens.

Jeg tænker herunder også lidt på vores generations eftermæle. Vores efterkommere skal ikke kunne grine af, og more sig over, vores dualistiske "splitbrain syndrom" hvor naiv barnetro og videnskabelige metoder står i klokkeklar kontrast overfor hinanden. Som Ralph Waldo Emerson siger det: "The religion of one age is the literary entertainment of the next", altså: "En tidsalders religion er litterær underholdning for den næste".

Religion berører direkte eller indirekte utallige områder af det menneskelige liv, det være sig litteratur, kunst, historie, filosofi, politik, psykologi, videnskab, arkitektur osv. Så er man interesseret i blot et af disse områder er det også svært at komme uden om det religiøse - selv for ateister.


Sekularitet og uddannelse
Stat og kirke bør adskilles 100% her i Danmark, som i alle andre lande. Der eksisterer ikke en fornuftig årsag til at holde kristendommen, eller nogen anden religion for den sags skyld, "indenfor dørene", ud over en forældet historisk forklaring som nu om dage må betragtes som irrelevant. Statskirken, også omtalt som "folkekirken", har praktisk talt monopol på alt for mange essentielle (og eksistentielle) områder, så som begravelse, navngivning og andre af livets vigtige overgange. Der er absolut ingen grund til at favorisere denne religion frem for en anden. Kirken bør i stedet privatiseres og holdes på lige niveau med alle andre trossamfund, klubber og foreninger - folkekirken bør altså vitterlig blive folkets kirke, ikke statens, som en 100% selvfinansierende virksomhed.

I forbindelse med konfirmation er der mange steder i Danmark tradition for at benytte undervisningstiden i skolerne til decideret konfirmationsforberedelse, altså indføring i kristendommen og dens "herligheder". Dette er komplet vanvid og spild af børnenes hjernekapacitet og tid - denne indoktrinering, oven i købet på statens regning, hører ingen steder hjemme. Ikke forstået således, at vores nye generationer ikke skal lære om diverse trosretninger og livsanskuelser - fra ægyptisk polyteistisk mytologi og naturreligionerne, til moderne monoteistiske trosretninger som kristendom, islam, jødedom m.v. - for det er absolut en nødvendighed for at opnå en anstændig opdragelse og uddannelse med en historisk forståelse og baggrundsviden.

Kirkerne, uanset trosretning (synagoger, moskeer, templer mv.), skal ikke have indflydelse på hvad vores børn, menneskehedens fremtid, lærer; hverken i skolen eller andre steder (jf. eksempelvis debatten om evolution kontra "intelligent design"/kreationisme) - de skal holde deres indoktrinerende fingre fra vores efterkommere. Deres børnemishandling må høre op, børn skal ikke trues - hverken med dæmoner, satan, djævlen, en overvågende guddom (tankekontrol) eller helvedes flammer. Ej heller skal de opmuntres til at stræbe efter et efterliv i "himlen" eller "paradis", ligeledes skal de hverken opdrages, eller hjernevaskes, til behagesyge overfor disse ikke-eksisterende guddommelige væsener (inkl. julemanden). Den slags forestillinger begrænser deres tankevirksomhed og underminerer den sunde skepsis og undrende tilgang til verden. Det nytter ikke, at man maner deres sunde lyst til udforskning og den naturlige tvivl i jorden for at erstatte denne med gammelt sludder og indholdsløst tågesnak. I den forbindelse skal forældrene også være varsomme, religion er kun velegnet til falsk tryghed og udnyttelse af svage - noget som potentielt set fører til magt.

Udnyttelse af svage er selvfølgelig ikke kun noget der forekommer i religionernes navn, men religion, og anden overtro i øvrigt, er oplagte systemer til at stjæle folks ejendele og penge, samt at ødelægge deres personlige minder, følelser, relationer og virkelighedssans. Når visse personer (som kalder sig "medier") eksempelvis påstår de taler med en persons afdøde slægtninge eller lignende, så træder denne væmmelige person på den søgendes følelser og minder. I mine øjne overtræder et sådant påstået "medie" den personlige grænse og begår psykisk voldtægt. Netop folk som aktivt søger svar, og som måske oven i købet er i sorg, er rigtig sårbare - jf. P.T. Barnums psykologiske effekt. Samme effekt udnyttes i høj grad af både etablerede som nyere religioner og trossystemer - om det så er bevidst eller ej.

Nå, men tilbage til skolen. Et overordnet skolefag som "filosofi" eller "idehistorie" er vigtigere end "religion", som igen er langt vigtigere end "kristendomskundskab" (som langt hellere burde omtales som "kristendomsdårskab" eller ligefrem "kristendomsdumskab"). Det er overordnet set væsentligt, at vi i vores uddannelsessystemer ikke favoriserer den ene irrationelle tro frem for den anden. Udstil dem alle og vis dem for hvad de er: krakelerede forklaringer på verden omkring os, udslidte verdensbilleder - alt sammen skabt af mennesker.

Derfor er aktiv ateisme en kamp for at vores samfund og børn fritages for religionernes unødvendige indflydelse, monopolstatus og "gudgivne" magt.


Manglende eftertænksomhed
Der er desværre en høj risiko for, at troende mister evnen til eftertanke, at tvivle og stille spørgsmålstegn, dels når det kommer til eksistentielle spørgsmål, men også hvad angår blank afvisning og ignorering af videnskabens forklaringer. Det synes at være umuligt at skabe tvivl blandt de troende - men alt bør betvivles, det er et krav for at vi som mennesker lærer at tænke selvstændigt. Et udgangspunkt i den sokratiske udtalelse "alt hvad jeg ved, er at jeg intet ved", er slet ikke så skidt igen, vi bør være ydmyge og forsigtige i forsøget på at tilegne os sikker viden om vor verden. Skepticisme (det at være skeptisk) handler om at bruge sin 'sunde fornuft' og derved betvivle hver "sandhed" som man ellers ville sluge råt.

Til spørgsmål i stil med "hvordan blev universet skabt" og "hvordan opstod livet på jorden" er svar som "gud gjorde det" komplet meningsløse idet gud er en fuldstændig ukendt faktor - hvilken gud, hvem er denne gud, er gud blot en skabende kraft, hvordan erkender vi gud, er gud død m.v. "Gud gjorde det" ligner måske et svar, men udtalelsen efterlader rent faktisk flere spørgsmål end svar. "Gud" som "årsag" til verdens skabelse ("den første årsag") eller enhver anden ting i vort univers, er meningsløst ævl. "Gud" betyder i virkeligheden ikke andet end "en ukendt faktor" eller "jeg opgiver at svare på spørgsmålet" - husk det hver gang nogen udtaler sig om "gud", spørg endelig grundigt ind til hvad der helt præcis menes. Det vil hurtigt springe dig i øjnene, at der er mindst lige så mange guder som der er mennesker som tror på guder… Og oftest er disse guders egenskaber, handlinger og intentioner direkte selvmodsigende.

Selve det at hylde og ophøje "blind tro" (åbenlyst absurde påstande uden underbyggende argumenter, uden beviser og uden sammenhængende logik) til en ærbar egenskab, som visse troende gør sig skyldige i, er paradoksalt og middelalderagtigt. Det, blankt at tilskrive "gud" eller "guder" æren for alverdens væren og dennes processer, uden at gå i detaljer med hvordan dette og hint i realiteten fungerer, er en hyldest af irrationalitet som jeg bestemt ikke kan følge. Denne type tro, hvis der da findes flere typer, har en begrænsende effekt: verdens skønhed, dens fantastiske mangfoldighed og kompleksitet simplificeres i en fortryllende fortælling om guder og andet godt fra fantasien. Problemet er bare at verden er smukkere end det; man overser verdens betagende væren i sig selv og flytter fokus til det hinsidige - det betragter jeg som synd og skam.

Moderne aktiv ateisme er også en kamp for fornuft - den sunde af slagsen! En kamp for retten til at være tvivlende, skeptisk, undrende og eftertænksom. Og samtidig selvfølgelig en kamp for via dialog at opfordre og motivere andre til at indtage en tilsvarende skeptisk position med rationalitet i førersædet.

Præster, imamer, biskopper, rabbinere, muftier, paver, åndemanere osv. er blot demagoger som fordrejer, misleder, (over)fortolker og hæmmer menneskeheden i forhold til blandt andet logik og videnskabelige metoder. Disse metoder er baseret på opsamling af tilstrækkelige mængder af bevismateriale (induktion), empirisk og objektiv udforskning, udformning af præcise teorier eller hypoteser (deduktion), accept af princippet om falsifikation, grundige efterprøvninger, repeterbare forsøg med videre.

Danmark er et land, sikkert blandt mange, med "kulturkristne" og anden "band-wagon religiøsitet" - disse personer skal "vækkes" fra deres døsige søvn for oprigtigt at tage stilling til hele cirkusset. Jeg tillader mig at tvivle på om de vitterlig har tænkt over hvad "statsreligionen" egentlig repræsenterer og udspringer af.

Man skal heller ikke glemme visse troendes provokation omkring omvendt bevisbyrde og hvordan det pludselig er ateister som skal modbevise eksistensen af noget som de religiøse har opfundet. Den slags åbenlyse tåbeligheder er med til at holde os ateister tilpas aktive.

Jeg ser folk som er villige til at ofre deres liv til en ikke-eksisterende guddom, at spilde deres liv på tilbedelse og derudover ligefrem forpeste andre med deres tvivlsomme overbevisninger. Folk lægger hele deres liv i hænderne på bøger som det gamle testamente, det nye testamente, koranen, de apokryfe skrifter, mormonernes bog, vedaerne eller i visse tilfælde overleverede historier om guder og væsener - også kaldet eventyr, myter og sagn. Hele deres livsgrundlag og livsanskuelse opstår fra fortolkninger over disse overvurderede skrifter og fortællinger… Hvor blev kildekritikken af? Hvad med fejlkilder som oversættelse, udvalg af tekster, redigering, falskneri, mundtlig overlevering og den største fejlmargen: fortolkning (herunder både overfortolkning og udglattende bortforklaringer). Hvordan kan man seriøst tro, at en almægtig gud ville lade det være op til overleverede myter at forkynde vedkommendes budskab? En gud som også gav mennesket fornuft, intelligens, skepsis og eftertanke - skulle denne almægtige magt have valgt et så upræcist medie som de kendte skriftkilder repræsenterer? Det lyder ikke som en omnipotent magt - mere som menneskers makværk, forhastede konklusioner, skrøbelige kreationer og ulogiske konstruktioner.

Den aktive ateisme svarer til den lille dreng i "Kejserens nye klæder", som gør forblændede folk opmærksom på at kejserens tøj slet ikke eksisterer: der findes ingen guder, ånder, engle, dæmoner, nisser, feer eller alfer!


Årsag til handlinger
Tro og irrationelle trossystemer ligger desværre til grund for menneskers handlinger - oftest komplet vanvittige og ulogiske handlinger: bøn, ofringer, underkastelse, hellig krig, terror, vold i guds navn, ritualer, ceremonier, indoktrinering, tortur, etnisk udrensning, kvindeundertrykkelse osv. Det kan snildt skabe begrundet frygt blandt andre mennesker, jf. korstogene, utallige krige, bortførsler, henrettelser, terroraktioner, ubarmhjertige religiøse regimer, selvmordsaktioner, massive menneskerettighedskrænkelser og udtalt mangel på respekt for grundlæggende humanitære principper etc. Der er ikke langt fra indædt tro til udførslen af handlinger af ovenstående karakter - og på hvilken baggrund? Blind tro og falske overbevisninger!

Man skal selvfølgelig ikke glemme, at der også udføres gode ting i religionernes navn og i kraft af visse passager i de hellige skrifter - men INGEN af disse gerninger er fuldstændig afhængige af religiøs overbevisning. Det kunne lige så vel være ikke-troende (vantro) som udførte sådanne gode gerninger. Ser man derimod på de modbydeligheder som udføres i gudernes navn, da er det svært at forestille sig andre end kraftigt troende i de situationer (og naturligvis mentalt syge personer).

Steven Weinberg har udtrykt det således: "With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion", altså: "Med eller uden religion ville man have gode mennesker som udfører gode gerninger og onde mennesker som udfører onde gerninger. Men for at få gode mennesker til at begå onde gerninger, kræves der religion".

Religion skal ikke være årsagen til at vi udfører gode gerninger - etik og moral eksisterer komplet uafhængig af guder og religiøse skrifter. Udfører jeg en god gerning er det ikke for at behage en gud - eller i frygt for en straf - men for den gode gerning i sig selv.

Som Arthur C. Clarke udtrykker det: "One of the great tragedies of mankind is that morality has been hijacked by religion", altså: "En af menneskehedens store tragedier er at moral er blevet kapret af religion". Eller som Albert Einstein udtrykte det: "A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death", altså: "Et menneskes etiske opførsel burde være baseret på sympati, uddannelse og sociale bånd; Ingen religiøs basis er nødvendig. Mennesket ville i den grad være i dårlig stand hvis det var nødsaget til at blive bundet af frygten for straf og håb på belønning efter døden".

Religiøs fanatisme, ekstremisme og deslige er yderst smitsomme fænomener - på højde med de farligste bakterier og vira - og jo mere man kritiserer religionerne, jo større risiko udsætter man i bund og grund sig selv for. Ytringsfriheden hjælper som bekendt ikke de døde. Alligevel kæmper ateister aktivt for at standse dette vanvid inden det løber løbsk. Det er med vor egen, og vores børns, fremtid i højsædet, at vi er nogle ateister som aktivt går i dialog omkring religiøsitet og de religiøse systemer.


Empati, oplysning og søgen
Der findes som ovenfor indikeret mange grunde til at aktive ateister beskæftiger sig med religion og går aktivt i dialog omkring emnet. Men jeg vil godt gøre klart at den primære årsag til, at jeg går aktivt ind i debatten, er medmenneskelighed, oplysning, empati og bekymring for menneskehedens fremtid. Jeg, og mange andre ateister, ønsker at sprede tvivl og omtanke - verden bliver absolut ikke mindre smuk og fantastisk af den grund (modsat fordommene omkring ateisters manglende glæde ved livet, som jeg har berørt i et andet blogindlæg)!

Dette minder nok om samme årsager en religiøs missionær kommer med, og dertil vil jeg først og fremmest sige, at jeg i virkeligheden har sympati og forståelse for folk som missionerer og prædiker - hvis de vitterlig selv er overbeviste og mener de kender sandheden og kan frelse eller oplyse alle os andre. Dette på trods af, at jeg ikke finder tilstrækkeligt grundlag for deres overbevisninger og da samtidig irriteres let når de prædiker foran min hoveddør eller på anden måde direkte antaster min person. Man skal dog huske på, at hvis de virkelig er overbeviste, så er de principielt set ude i en god sags tjeneste set i forhold til deres religion - men tvivler de blot det mindste inderst inde, da er de ikke andet end højtråbende hyklere. Jeg har personligt meget svært ved at forestille mig fornuftige mennesker som ikke tvivler i sådanne sager - blot en smule?

En anden vinkel er, at ægte religionsfrihed også indebærer retten til at være fri for religion - men så længe disse missionærtjenester hverken er voldelige eller ubehagelige, og så længe alle deltager på frivillig basis (og hvis de missionerende oven i købet kan tage imod lidt konstruktiv kritik), da ser jeg disse "tjenester" som en udmærket brug af en af vore grundlæggende og yderst væsentlige menneskerettigheder: ytringsfriheden. Der hvor jeg mener man går over stregen er hvor man uopfordret forsøger at tvinge sine overbevisninger ned over hovedet på folk, hvor der ikke er samtale, men udelukkende monolog, hvor man aggressivt forsøger at pådutte andre sin ubegrundede tro, hvor "modtageren" ikke har mulighed for at sige fra, hvor man ophidset prædiker dommedag og lignende ubehagelige situationer. Så langt ud håber jeg aldrig aktiv ateisme kommer.

At nogle sidestiller aktiv ateisme med missionærtjeneste er nok lige at sætte tingene på højkant. Jeg ser dog intet galt i, at man i oplysningens tegn annoncerer og deltager i medierne, foretager uvoldelige aktioner eller demonstrationer, udformer reklamer, hjemmesider, bøger, videoer og andet oplysningsmateriale - så længe man accepterer, at man ikke har ret til at pådutte andre ens egne holdninger uden deres samtykke, uanset hvor positive de holdninger end måtte være - og så længe man holder sig på et sagligt plan.


Åbenhed
Til sidst vil jeg blot minde om, at mange ateister i bund og grund er søgende efter årsagen til vor, og universets, eksistens. Vi støtter os op af bredt accepterede (også blandt troende) videnskabelige metoder frem for kunstigt konstruerede trossystemer. Videnskaben er i konstant bevægelse og for hvert skridt er der indberegnet risiko for at man kan tage fejl - således er vor samlede viden dynamisk og i fortsat udvikling. Man må ikke glemme, at de videnskabelige metoder har vist sig yderst effektive til at beskrive, forudsige og forstå verden, modsat de af religionerne givne dogmer.

Dertil er videnskaben en åben proces som alle har mulighed for at præge og deltage i - så længe man holder sig til de tidligere omtalte videnskabelige og objektive metoder. Denne åbenhed i forhold til erkendelse er en yderst positiv ting som bestemt ikke modsvares af diverse religiøse systemer, forstokkede og uforbederlige som de er. I bund og grund mener jeg, at vi alle skal acceptere en meget væsentlig erkendelse: at vi som udgangspunkt intet ved. Vi er alt i alt ganske uvidende, men så længe vi blot holder os det for øje, og i ydmyghed udforsker verden, er der håb endnu.


Må fornuften redde os fra os selv.

/Jakob H. Heidelberg

Daya Earth Blogger Template