26. juni 2008

Skabelsens uendelige regres

Indlæg fra en troende i et online debatforum: "At 'tro', at universet (inklusiv jorden og mennesket) er opstået uden nogen form for almægtig skabende intelligens, læs GUD, er vel egentlig hverken en særlig intelligent, endsige særlig sandsynlig forklaringsmodel".

Denne udtalelse er i sig selv en klar indikation af hvilken (mangel på) logik vi som ateister/agnostikere/skeptikere/ikke-troende er oppe imod. Først og fremmest er der indirekte i opbygningen af spørgsmålet paralleller til omvendt bevisbyrde og en mere fejlbehæftet antydning af at ikke-tro også er en tro (eller 'forklaringsmodel' for den sags skyld) - begge emner er tidligere behandlet på denne blog. Dertil er der tale om ren uendelig regres, afsindig elementær filosofi for begyndere, men i det følgende kort forklaret.

Det giver absolut ingen mening, ud fra spørgsmålet om hvad der skabte universet, at sige:

a) universet eksisterer
b) alting har en skaber
c) konklusion: gud * må have skabt universet

Det eftlader og jo selvsagt med problemet om, at "gud" må være blevet skabt (da vi netop antager, at alt må have en skaber) - og hvem skabte så denne gud? For siger du så, at gud altid har eksisteret, eller at han/hun skabte sig selv - hvor langt ude er du så selv i din argumentation? Og kunne universet så ikke lige så godt have eksisteret altid eller skabt sig selv?

* hvad end så dette "gud" betyder, det kunne vel være Russell's tepotte eller the Flying Spaghetti Monster for den sags skyld går jeg ud fra (og ikke nødvendigvis en personlig gud som den kristne)? Det kunne snildt være flere guder som i fællesskab skabte universet; verden kan være et uhensigtsmæssigt biprodukt af en guddommelig handling; en ufattelig kaotisk energi; tja Satan selv - hvad ved jeg? Hvordan skulle vi vide noget om den slags med absolut sikkerhed?

Hvis man kender til Okhams ragekniv/razor (eller Ockham) vil man vide, at den simple forklaring oftest er den mest korrekte og sandsynlige, kort sagt: "common sense" eller almindelig sund fornuft - simplicity works! Vejen til kompleksitet går via enkle trin, et efter et andet over lang tid, introduktionen af en almægtig skaber er at introducere et langt mere komplekst og avanceret problem, end det vi startede med, nemlig spørgsmålet om hvem eller hvad der skabte universet. En guddommelig skaber MÅ være mere kompleks end det, der skabes, hvilket gør at vi står tilbage med et endnu større forklaringsproblem!

Universet eksisterer - om vi nogensinde med sikkerhed finder ud af hvordan det opstod tillader jeg mig at være ekstremt skeptisk omkring!

.

0 comments:

Daya Earth Blogger Template